Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 78-NQ/ĐU NQ của BCH đảng bộ Sở NN & PTNT về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh VP 05/06/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
2 17/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ nguồn NSTWW bổ sung có mục tiêu hỗ trợ bảo vệ và PT đất trồng lúa cho NS địa phương để hỗ trợ thực hiện một số công trình, DA hạ tần NN, NT 03/05/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
3 24/2017/NQ-HĐND Quy định phân bổ kinh phí cho công tác XD, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
4 23/2017/NQ-HĐND Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
5 22/2017/CV-QLPB Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - XH ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
6 18/NQ-HĐND Thông qua đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập TT Hợp Châu, huyện TĐảo, tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
7 17/2017/NQ-HĐND Trang bị phương tiện, thiết bị làm việc cho Công an xã, thị trấn nơi chưa bố trí Công an chính quy trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
8 16/NQ-HĐND Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
9 15/NQ-HĐND Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
10 14/NQ-HĐND Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc