Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 4962/CT-BNN-BVTV Tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô 15/07/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Xuân Cường
2 9864/CT-BNN-BVTV Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt 19/12/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
3 1813/SNN&PTNT-TT&BVTV V/v Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-CT 09/11/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
4 14/CT-UBND Ứng phó với bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa vụ ĐX 2017-2018 và các vụ tiếp theo trên địa bàn tỉnh VP 15/12/2017 UBND Tỉnh
Vũ Chí Giang
5 9556/CT-BNN-BVTV Tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa ở các tỉnh, thành phố phía Bắc 15/11/2017 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Xuân Cường
6 11/CT-UBND Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 05/09/2017 UBND Tỉnh
7 6925/CT-BNN-KH Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân KH vốn đầu tư công năm 2017 18/08/2017 Bộ Nông nghiệp và PTNT
8 14-CT/TW Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 19/07/2017
9 09/CT-CTUBND Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DA đầu tư công năm 2017 19/07/2017 UBND Tỉnh
10 08/CT-UBND XD kế hoạch phát triển KT-XH và DT ngân sách NN năm 2018 13/07/2017 UBND Tỉnh