Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1/TB-CCTTBVTV Thông báo 1/TB-CCTTBVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 15 tháng 01 năm 2020) 16/01/2020 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ
2 2/TB-CCTT&BVTV Thông báo số 2/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 15/01/2020 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ
3 1/TB-CCTT&BVTV Thông báo số 1/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 08/01/2020 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ
4 53/TB-CCTT&BVTV Thông báo số 53/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 31/12/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ
5 51/TB-CCTT&BVTV Thông báo số 51/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 18/12/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
6 12/TB-CCTTBVTV Thông báo số 12/TB-CCTTBVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng 16/12/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
7 Thống báo số 50/TB-CCTT&BVTV tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 11/12/2019 Nguyễn Việt Xuân
8 5589/TB-BNN-TCTL TB lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ ĐX 2019-2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ 26/11/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Hoàng Hiệp
9 47/TB-CCTT&BVTV Thông báo 47/TB-CCTT&BVTV tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 20/11/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
10 Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (từ ngày 16/10 - 15/11/2019 ) Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (từ ngày 16/10 - 15/11/2019 ) 18/11/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân