Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 174/KH-UBND Kế hoạch số 174/KH-UBND, Thực hiện các nội dung hỗ trợ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 19/12/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn khước
2 77/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và “Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức viên chức và Nhân dân” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 02/05/2019 UBND Tỉnh
Vũ Chí Giang
3 61/KH-UBND Kế hoạch số 61/KH-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 09/04/2019 Vũ Chí Giang
4 60 /KH-UBND Kế hoạch số 60/KH-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 09/04/2019 UBND Tỉnh
Vũ Chí Giang
5 59/KH-UBND Kế hoạch số 59/KH-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thi hành luật bảo vệ bí mật nhà nước 09/04/2019 UBND Tỉnh
Vũ Chí Giang
6 56/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 05/04/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
7 51/KH-UBND Kế hoạch Triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 27/03/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
8 24/KH-UBND Kế hoạch số 24/KH-UBND của UBND Thành Phố Vĩnh Yên ngày 25/02/2016, KH phát triển NN năm 2016 trên địa bàn thành phố VYên 25/02/2016 UBND Huyện
9 số: 129-KH/TU Văn bản số: 129-KH/TU ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc. 22/09/2015 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
10 30-KH/TU Kế hoạch số: 30-KH/TU Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư ( Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới” 19/03/2012 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc