Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 12/CĐ - PCTT hồi 7 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2018 Công điện khẩn Số: 12/CĐ - PCTT hồi 7 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2018 14/09/2018 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Văn Khước
2 11/CĐ- VPTT hồi 7 giờ 00 ngày 12 tháng 9 năm 2018 Công Điện số 11/CĐ- VPTT hồi 7 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2018 12/09/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Đức Sinh
3 10/CĐ- VPTT hồi 13 giờ ngày 11/9/2018 10/CĐ- VPTT hồi 13 giờ ngày 11/9/2018 11/09/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Đức Sinh
4 Công điện số 09/CĐ - PCTT hồi 7 giờ 30 ngày 30/8/2018 Công điện số 09/CĐ - PCTT hồi 7 giờ 30 ngày 30/8/2018 30/08/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Đức Sinh
5 11/CĐ-TCTL-QLCL Công điện Về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt, ưungs do ảnh hưởng của cơn bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung bộ ( Hồi 13 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2018) 16/08/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Văn Tỉnh
6 09/CĐ-PCTT hồi 17 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2018 Công điện khẩn số: 09/CĐ-PCTT hồi 17 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2018 12/08/2018 Vũ Chí Giang
7 16/CĐ-PCTT Công điện chủ động ứng phó với bão, mưa lũ 10/11/2017 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đức Sinh
8 09/CĐ-TCTL-ATĐ Công điện bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và tăng cường tiêu úng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ( Hồi 17h ngày 14/10/2017) 14/10/2017 Sở - Ngành
Nguyễn Văn Tỉnh
9 15/VP-PCTT Công điện để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ, ngập úng 13/10/2017 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đức Sinh
10 14/CĐ-VP.PCTT Công điện chủ động đối phó với áp thấp 24/09/2017 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
1072;#