Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 05/CĐ-PCTT Công điện khẩn số 5 ứng phó với bão số 3 02/08/2019 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đức Sinh
2 04/CĐ-PCTT Công điện ứng phó bão số 3 trên Biển Đông 31/07/2019 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đức Sinh
3 03/CĐ-PCTT Công điện về ứng phó với ATNĐ trên Biển đông ngày 30/7/2019 30/07/2019 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đức Sinh
4 02/CĐ-PCTT Công điện ứng phó với bão số 2 03/07/2019 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Trần Thanh Hải
5 01/CĐ-VPTT Công điện số 01/CĐ-VPTT hồi 7h00 ngày 02 tháng 7 năm 2019, Công điện triển khai thực hiện các nội dung phòng chống thiên tai 02/07/2019 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đức Sinh
6 12/CĐ - PCTT hồi 7 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2018 Công điện khẩn Số: 12/CĐ - PCTT hồi 7 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2018 14/09/2018 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Văn Khước
7 11/CĐ- VPTT hồi 7 giờ 00 ngày 12 tháng 9 năm 2018 Công Điện số 11/CĐ- VPTT hồi 7 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2018 12/09/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Đức Sinh
8 10/CĐ- VPTT hồi 13 giờ ngày 11/9/2018 10/CĐ- VPTT hồi 13 giờ ngày 11/9/2018 11/09/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Đức Sinh
9 Công điện số 09/CĐ - PCTT hồi 7 giờ 30 ngày 30/8/2018 Công điện số 09/CĐ - PCTT hồi 7 giờ 30 ngày 30/8/2018 30/08/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Đức Sinh
10 11/CĐ-TCTL-QLCL Công điện Về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt, ưungs do ảnh hưởng của cơn bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung bộ ( Hồi 13 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2018) 16/08/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Văn Tỉnh