Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 140/CTK Báo cáo 140/CTK tình hình KTXH quý 1 30/03/2020 Hà Thị Hồng Nhung
2 62/BC-UBND Báo cáo 62/BC-UBND, Tổng kết, đánh giá Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025 (KÝ SỐ) 20/03/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
3 32/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 32/BC-SNN&PTNT, kết quả sản xuất Vụ Đông Xuân 2020 26/02/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
4 12/BC-CCTL BC số 12/BC-CCTL, Tình hình khí tượng thủy văn, hiện trạng và hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi và tiến độ gieo cấy trên địa bàn tỉnh ngày 10/02/2020 10/02/2020 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Đại Nghĩa
5 2/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 2/BC-SNN&PTNT, Kết quả thực hiện Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, năm 2019 06/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
6 10/BC-VPTT BC nhanh công tác triển khai, ứng phó với bão số 3 ( WIPHA) trên địa bàn tỉnh VP 04/08/2019 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đức Sinh
7 169/BC-SNN&PTNT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 05/06/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
8 162/BC-SNN&PTNT Báo cáo Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 31/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
9 26/BC-CCTL Báo cáo tình hình khí tượng thủy văn, công tác tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 ngày 01/02/2019 01/02/2019 Nguyễn Đức Sinh
10 22/BC-CCTL BC tình hình khí tượng thủy văn, công tác tưới phục vụ SX vụ ĐX 2018-2019 ngày 30/01/2019 30/01/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Đức Sinh