Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 152/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 07/10/2019 UBND Tỉnh
Vũ Chí giang
2 51/KH-SNN&PTNT Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn 15/08/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
3 279/KH-CCCN&TY Kế hoạch tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã năm 2019 08/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Lê Xuân Công
4 45/KH-SNN&PTNT KH Thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU, ngày 6/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TWcủa Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới 11/07/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
5 113/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng 11/07/2019 UBND Tỉnh
Vũ Chí Giang
6 103/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020) , 70 năm ngày thành lập tỉnh (12/2/1950- 12/2/2020) và Mừng Xuân Canh Tý 2020 18/06/2019 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn
7 41/KH-SNN&PTNT Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/6/2019) 14/06/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
8 92/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy của UBND tỉnh Vĩnh Phúc(Từ ngày 01/06/2019 - 30/06/2019) 31/05/2019 UBND Tỉnh
VŨ Chí Giang
9 87/KH-BCĐ Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2021” 24/05/2019 Ban chỉ đạo
Vũ Chí Giang
10 76/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 02/05/2019 UBND Tỉnh
Vũ Chí Giang