Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1603/SNN&PTNT-CCPTNT Công văn số 1603/SNN&PTNT-CCPTNT, V/v mời dự Hội nghị triển khai Hội thi tay nghề thợi giỏi năm năm 2019 13/09/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
2 178/CCTT&BVTV-TT Về việc tăng cường chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Mùa 2019 20/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Vũ Khắc Minh
3 1315/SNN&PTNT-KH Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn 21 và Hướng dẫn 04 về thực hiện một số cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh 07/08/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
4 1292/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 1292/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v chăm sóc lúa, rau màu vụ Mùa năm 2019 và ứng phó với bão số 3 02/08/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
5 1284/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 1284/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo phòng chống sinh vật hại lúa trong cao điểm vụ Mùa 2019 02/08/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
6 5169/BNN-TY Hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng chống bệnh DTLCP 22/07/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
7 1199/SNN&PTNT-TT&BVTV Về việc người dân dùng kích điện bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất trồng trọt 19/07/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
8 1664/BVTV-KD Tăng cường công tác kiểm dịch thực vật đối với quả tươi xuất khẩu 02/07/2019 Cục bảo vệ thực vật
Hoàng Trung
9 1601-CV/BTGTU Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 27/06/2019 Ngô Khánh Lân
10 342/2019/EVN NĐ 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TS và NĐ 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 18/06/2019 Bùi Thị Hà