Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1664/BVTV-KD Tăng cường công tác kiểm dịch thực vật đối với quả tươi xuất khẩu 02/07/2019 Cục bảo vệ thực vật
Hoàng Trung
2 1103/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 1103/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v chỉ đạo diệt chuột tập trung đợt 2 vụ Mùa năm 2019 02/07/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
3 35/VPTT-PCTT Công văn V/v Ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông 01/07/2019 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đức Sinh
4 998/SNN&PTNT-CNTY V/v phát triển chăn nuôi gia cầm, trâu, bò, thủy sản để bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 17/06/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
5 377/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi và Kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt 13/06/2019 Sở - Ngành
Trần Gia Long
6 4150/UBND-TH2 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và 02/2019/TT- BNV của Bộ Nội vụ 06/06/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Tiến Hạnh
7 4124/UBND-NN2 V/v thực hiện hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh DTLCP 06/06/2019 UBND Tỉnh
Bùi Hồng Đô
8 4123/UBND-NN1 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại công điện số 667/CĐ-TTg. 06/06/2019 UBND Tỉnh
Bùi Hồng Đô
9 2603-CV/TU Thực hiện Công điện ngày 04/6/2019 của TTCP về tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi 06/06/2019 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
10 4070/UBND-NN2 V/v tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi. 04/06/2019 UBND Tỉnh
Bùi Hồng Đô