Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 875/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn 875/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2020 22/05/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
2 3276/BNN-TT Công văn số 3276/BNN-TT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2020 15/05/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
3 816/SNN&PTNT-CNTY Công văn số 816/SNN&PTNT-CNTY, V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản 14/05/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
4 750/SNN&PTNT-CNTY Công văn số 750/SNN&PTNT-CNTY, V/v phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi 05/05/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
5 3128/BCT-XNK Công văn 3128/BCT-XNK, V/v xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - Trung 04/05/2020 Bộ - Ngành
Trần Quốc Khánh
6 367/STTTT-TTBCXB Công văn số 367/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 10 và Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 29/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
7 365/STTTT-TTBCXB Công văn số 365/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Chỉ thị 19 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ 29/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
8 332/STTTT-TTBCXB Công văn số 332/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau ngày 15/4 và các biện pháp hỗ trợ khó khăn 22/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
9 325/STTTT-TTBCXB Công văn số 325/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ: về phòng chống bạo lực gia đình và v/b số 2251 của UBND Tỉnh: về phát triển kinh tế tập thể 20/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
10 401/HĐPBGDPL Công văn số 401/HĐPBGDPL, V/v đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 16/04/2020 Sở - Ngành
Nguyễn Văn Bắc