Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 998/SNN&PTNT-CNTY V/v phát triển chăn nuôi gia cầm, trâu, bò, thủy sản để bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 17/06/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
12 377/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi và Kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt 13/06/2019 Sở - Ngành
Trần Gia Long
13 4150/UBND-TH2 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và 02/2019/TT- BNV của Bộ Nội vụ 06/06/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Tiến Hạnh
14 4124/UBND-NN2 V/v thực hiện hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh DTLCP 06/06/2019 UBND Tỉnh
Bùi Hồng Đô
15 4123/UBND-NN1 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại công điện số 667/CĐ-TTg. 06/06/2019 UBND Tỉnh
Bùi Hồng Đô
16 2603-CV/TU Thực hiện Công điện ngày 04/6/2019 của TTCP về tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi 06/06/2019 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
17 4070/UBND-NN2 V/v tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi. 04/06/2019 UBND Tỉnh
Bùi Hồng Đô
18 3931/UBND-NN2 V/v tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam 31/05/2019 UBND Tỉnh
Bùi Hồng Đô
19 3794/UBND-NC1 V/v tăng cường công tác PCCC 27/05/2019 UBND Tỉnh
Lê Văn Thanh
20 322/STTTT-TTBCXB Tuyên truyền Công ước chống tra tấn và Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị 22/05/2019 Sở - Ngành
Vũ khánh