Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 1921/SNN&PTNT-CNTY Công văn số 1921/SNN&PTNT-CNTY, V/v tái đàn chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh 25/10/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
12 1894/SNN&PTNT-TCCB Công văn số 1894/SNN&PTNT-TCCB, V/v giải quyết chế độ, chính sách và thực hiện báo cáo thống kê quản lý, sử dụng công chức, viên chức và các biểu mẫu liên quan 22/10/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
13 1789/SNN&PTNT-TT&BVTV V/v chỉ đạo diệt chuột tập trung đợt 3 vụ Đông năm 2019 08/10/2019 Lê Văn Dũng
14 7844/UBND-NN3 V/v chỉ đạo tổ chức gieo trồng theo khung thời vụ và quán triệt phương án lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2019-2020 04/10/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
15 1738/SNN&PTNT-CNTY V/v thực hiện một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh DTLCP. 02/10/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
16 647/STTTTT-TTBCXB Công văn số 647/STTTTT-TTBCXB, tuyên truyền Cuộc thi " Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ III 23/09/2019 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
17 7230/UBND-VX1 Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qu phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 16/09/2019 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn
18 7209/UBND-NN4 Công văn số 7209/UBND-NN4, Thực hiện lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của TTCP Nguyễn Xuân Phúc 13/09/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
19 1603/SNN&PTNT-CCPTNT Công văn số 1603/SNN&PTNT-CCPTNT, V/v mời dự Hội nghị triển khai Hội thi tay nghề thợi giỏi năm năm 2019 13/09/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
20 1416/LĐTBXH-TE&BĐG HD triển khai Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 23/08/2019 Phạm Ngọc Luyến