Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 259/STTTT-TTBCXB Công văn số 259/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 01/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
22 495/SNN&PTNT-QLCL Văn bản số 495/SNN&PTNT-QLCL, Triển khai KH "Tháng hành động vì ATTP" năm 2020 31/03/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
23 256/STTTT-TTBCXB Công văn số 256/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời gian dịch Covid 19 31/03/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
24 2254/UBND-NN2 Công văn số 2254/UBND-NN2, V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân.( KÝ SỐ) 31/03/2020 UBND Tỉnh
Bùi Hồng Đô
25 495/SNN&PTNT-QLCL Văn bản số 495/SNN&PTNT-QLCL, Triển khai KH "Tháng hành động vì ATTP" năm 2020 31/03/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
26 11/VPTT-PCTT Văn bản số 11/VPTT-PCTT, Chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá 30/03/2020 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đại Nghĩa
27 476/SNN&PTNT-VP Công văn số 476/SNN&PTNT-VP, V/v thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 27/03/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Quốc Vệ
28 2129/UBND-VX3 Công văn 2129/UBND-VX3, V/v tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh..( KÝ SỐ)(HỎA TỐC) 27/03/2020 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn
29 1948/UBND-VX1 Văn bản số 1948/UBND-VX1, V/v Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (KÝ SỐ)(HỎA TỐC) 24/03/2020 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn
30 217/STTTT-TTBCXB Công văn số 217/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng “Khai báo sức khỏe du lịch” 23/03/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh