Xây dựng nông thôn mới

Sông Lô quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019
09/05/2019
Triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô đã không ngừng nỗ lực, tích cực chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới. Nhờ đó, Chương trình xây dựng NTM của huyện Sông Lô đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận, kinh tế - xã hội của huyện đã có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến hết năm 2018, toàn huyện đã có 14/16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.
Xem chi tiết »
Xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường tập trung tháo gỡ khó khăn cố gắng hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM
12/04/2019
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, huyện Vĩnh Tường đã có 21/26 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM).
Xem chi tiết »
Tam Dương triển khai kế hoạch huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
09/04/2019
Theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo hai điều kiện là:
Xem chi tiết »
Chú trọng thực hiện xây dựng cảnh quan, môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
04/04/2019
Sau 9 năm triển khai thực hiện, có thể khẳng định kết quả của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm cho bộ mặt các vùng nông thôn trong tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng khang trang,
Xem chi tiết »
Tam Đảo: Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM
14/03/2019
Qua 8 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM, Chương trình thực sự đã đi vào đời sống, tạo khí thế mới, khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất, xây dựng NTM của nhân dân trên địa bàn huyện Tam Đảo.
Xem chi tiết »
Kết quả bước đầu trong phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung của huyện Tam Đảo
08/03/2019
Là một trong những huyện miền núi của tỉnh, trong những năm gần đây sản xuất nông nghiệp của Tam Đảo đã có những thay đổi rõ nét, tăng trưởng ổn định, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, tập trung, có nhiều mô hình mới trong sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân trong huyện.
Xem chi tiết »
Sông Lô tăng cưởng công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới
08/03/2019
Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự đồng thuận tham gia của người dân và hưởng ứng của các doanh nghiệp, đến nay trên địa bàn huyện Sông Lô đã có 14/16 (85,5%) xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Xem chi tiết »
   Quyết định số 3068/QĐ-UBND, ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (đợt 2)
04/01/2019
Quyết định số 3068/QĐ-UBND, ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (đợt 2)
Xem chi tiết »
   Quyết định số 2788/QĐ-UBND, ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (đợt 1)
04/01/2019
Quyết định số 2788/QĐ-UBND, ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (đợt 1)
Xem chi tiết »
Bồ Sao thực hiện mô hình toàn dân xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn mới
18/12/2018
Quá trình đô thị hoá tăng nhanh đã tác động rất lớn đến môi trường và biến đổi khí hậu, trong đó không thể tránh khỏi việc môi trường sống của con người đang bị đe dọa, suy thoái nghiêm trọng bởi ô nhiễm từ các chất thải, nước thải của các khu công nghiệp, làng nghề, khu dân cư...
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Văn bản mới