Kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới


 Chương trình xây dựng NTM được tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện từ năm 2011. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, đến nay, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: đã có 68/112 xã và 2 huyện (Yên Lạc, Bình Xuyên) đạt chuẩn NTM; toàn tỉnh đã huy động được hơn 5.600 tỷ đồng (chiếm 27,53% tổng nguồn vốn xây dựng NTM) do cộng đồng dân cư, hộ gia đình tự đầu tư, đóng góp và hơn 1.100 tỷ đồng (chiếm 5,56%) từ các doanh nghiệp. Những kết quả đó cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và tạo sức lan tỏa sâu rộng cho Chương trình. Qua quá trình triển khai thực hiện thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
định hướng tuyên truyền cho các báo cáo viên.

Thứ nhất là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền

Sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của các cấp ủy Đảng, chính quyền có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối với công tác tuyên truyền. Hằng năm, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, đảm bảo công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả. Từ đó, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị căn cứ để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Thực tế cho thấy, ở đâu có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền thì ở đó công tác tuyên truyền được tăng cường, hoạt động nền nếp và hiệu quả. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã đối với công tác tuyên truyền sẽ giúp công tác tuyên truyền tránh bị chồng chéo, phù hợp với từng địa phương, đơn vị và tạo sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. 

Thứ hai  là công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo đúng, trúng, sát sao, kịp thời

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với vai trò là cơ quan chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã tích cực, chủ động tham mưu và trực tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền Chương trình xây dựng NTM tỉnh; biên soạn, phát hành nhiều cuốn sách, bản tin, tài liệu tuyên truyền; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo Trung ương thường trú tại tỉnh, đội ngũ báo cáo viên trong giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên hằng tháng; gắn tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Thời gian tới, ban tuyên giáo các cấp phải tiếp tục phát huy được vai trò của mình là cơ quan tham mưu, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền. Tích cực tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM, nhất là ở cơ sở.     

Thứ ba là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ

Để tạo sức lan tỏa cho Chương trình, công tác tuyên truyền, vận động cần được các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan báo chí, tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên vào cuộc quyết liệt, đồng bộ; nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp. 

Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh: Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục duy trì và thường xuyên cập nhật thông tin trên chuyên mục “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hằng ngày đăng tải, cập nhật tin, bài, phóng sự, ảnh… tuyên truyền về các hoạt động, cách làm hay, các mô hình, điển hình tiên tiến xây dựng NTM; đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh để kịp thời tháo gỡ, khắc phục. Bên cạnh đó, các nội dung tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM cần được lồng ghép với các chuyên mục, tin, bài, phóng sự khác tạo sức lan toả rộng lớn cho Chương trình.

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới như: đẩy mạnh sáng tác, đăng tải các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề nông thôn mới; tổ chức cuộc thi sáng tác về nông thôn mới; treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh cổ động... đến từng thôn, xóm tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM.

Các huyện, thành, thị uỷ, Đảng uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh: Các huyện, thành, thị thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng NTM; triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các nội dung tuyên truyền Chương trình xây dựng NTM dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp như: tổ chức tuyên truyền trong các hội nghị; tuyên truyền trên bản tin hằng tháng; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; tổ chức các đợt cao điểm về tuyên truyền xây dựng NTM; giao lưu tiếng hát, toạ đàm về xây dựng NTM; tổ chức thi tìm hiểu về xây dựng NTM... tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tập huấn, quán triệt về Chương trình xây dựng NTM tới toàn thể đoàn viên, hội viên và phát động các phong trào sôi nổi, thiết thực, như: Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; Hội Phụ nữ tỉnh với phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, thành lập tổ “Phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”; Hội Cựu chiến binh tỉnh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, Tỉnh đoàn Thanh niên phát động phong trào “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh thi viết về chủ đề NTM; Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài”...

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng Chương trình. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội kịp thời nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội, cung cấp nhiều thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình.

Thực tiễn cho thấy, tại những xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân rất tích cực, nhiệt tình tham gia, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Từ đó, huy động được các nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết, tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện các tiêu chí của Chương trình.

Thứ tư là thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát

Tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện, nòng cốt là ban tuyên giáo các cấp. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp, đổi mới cách làm để nhân dân và cộng đồng dân cư được tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng NTM. Không gì tuyên truyền, vận động tốt hơn, thuyết phục hơn việc để người dân được tự mình quyết định, triển khai thực hiện xây dựng NTM. Vì vậy Ban chỉ đạo, UBND các cấp cần nghiên cứu, giao những công trình, dự án của thôn cho các thôn trực tiếp làm, những công trình của xã thì xã làm, những công trình của huyện thì huyện làm, nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định. Tránh tình trạng “dự án hóa” các công trình NTM còn xảy ra thời gian qua nên không khuyến khích được vai trò chủ thể, sự tham gia, hưởng ứng của người dân.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, vận động đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định hàng đầu đến thành công của Chương trình xây dựng NTM. Thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động trong thời gian tới, chắc chắn Vĩnh Phúc sẽ thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo mục tiêu, kế hoạch đề ra./.

Ngày đăng: 15/11/2016 Tác giả: Trương Quang Thao-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1573

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »