Phát huy vai trò phụ nữ Vĩnh Phúc trong xây dựng nông thôn mới


Thực hiện Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch số 186/KH-ĐCT ngày 21/10/2011 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò phụ nữ Vĩnh Phúc trong xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã xác định đây là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua của Hội. Với 202.144 hội viên, sinh hoạt chủ yếu ở khu vực nông thôn, trong đó, hộ gia đình có hội viên là 174.939 hộ, đạt tỷ lệ 80% so với tổng số hộ có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Hàng năm, BTV Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

 Hội thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phối hợp tạo điều kiện để hội viên được biết, được bàn và trực tiếp tham gia, đóng góp vào từng nội dung, phần việc cụ thể của Chương trình. Thông qua tuyên truyền, vận động, cán bộ và hội viên phụ nữ  hiểu rõ xây dựng nông thôn mới để cộng đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng xây dựng làng xã của mình khang trang, sạch đẹp, sản xuất phát triển toàn diện và đời sống của nhân dân được nâng cao, nếp sống văn hóa, môi trường và an ninh nông thôn được bảo đảm, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Do đó, hội viên phụ nữ  hưởng ứng, tham gia thực hiện các tiêu chí bằng các việc làm cụ thể: Hiến đất, đóng góp tiền của và hàng ngàn ngày công lao động cho xây dựng giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng các CLB văn hóa, thể thao…     

Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch với những nội dung: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ  ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Các nội dung của Cuộc vận động gắn với 8/19 tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các hình thức như: Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị truyền thông, xây dựng bộ tài liệu truyền thông; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục xây dựng nông thôn mới trên bản tin tuyên truyền của Hội, sinh hoạt các mô hình, sinh hoạt chi, tổ phụ nữ... HộiLHPN tỉnh đã tổ chức được 06 lớp tập huấn cho trên 500 học viên là các tuyên truyền viên, báo cáo viên phụ nữ cơ sở. Qua đó, đã tổ chức được 200 hội nghị cấp huyện, hơn 1.000 hội nghị cấp xã và hàng ngàn buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ để tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đến 169.970 lượt cán bộ, hội viên. Cấp phát các tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch” đến các chi hội làm tài liệu sinh hoạt hội viên. Hội LHPN các cấp thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chi hội, phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường đăng tải tin, bài; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ… Trong những năm qua, chuyển tải 2.192 cuốn sách lật của TW tới Hội LHPN các cấp; in 15.000 tờ gấp “Phụ nữ Vĩnh Phúc tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” phát tới hội viên, in 1.500 tờ poster treo tại phòng làm việc và 100% nhà văn hóa thôn, khu phố. Tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền viên giỏi trong thực hiện cuộc vận động ’’Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Sông Lô. 

Thực hiện các tiêu chí về “5 không”: Các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, tư vấn, ra mắt mô hình nhằm hỗ trợ kiến thức về pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ kiến thức chăm sóc, nuôi dạy trẻ dưới 16 tuổi; xây dựng nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo… Thực hiện tiêu chí 3 sạch: Hội LHPN các cấp tuyên truyền vận động gia đình hội viên phụ nữ thực hiện việc tu sửa, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng công trình vệ sinh, nhà tắm; vận động hộ gia đình thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, thực hiện ăn chín, uống sôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm… Phối hợp với Quỹ Unilever tổ chức truyền thông chương trình “Bếp sạch nhà vui” tại 112 xã và 1.121 chi hội nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen và hành vi rửa bát sau khi ăn, giúp bảo vệ sức khỏe gia đình góp phần thực hiện tốt tiêu chí "3 sạch" của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với Sở Tài Nguyên Môi Trường tổ chức 6 lễ ra quân Bảo vệ Môi trường tại huyện Tam Dương, Yên Lạc, Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường với trên 1.800 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Tại lễ ra quân đã phát động cán bộ, hội viên tham gia các hoạt động thiết thực như: Vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom vận chuyển rác thải đến nơi quy định, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh. Chỉ đạo 100% chi hội đăng ký vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần. Đến nay, toàn tỉnh duy trì hoạt động 32 mô hình: “Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải”; “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”; Câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông”; mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”... Các tổ đều được trang bị xe chở rác, quần áo bảo hộ, thùng đựng rác, cuốc, xẻng và chổi quét. Thu hút 100% hội viên tham gia sinh hoạt tổ góp phần vận động hội viên thực hiện tiêu chí 3 sạch giữ vệ sinh môi trường. Nét mới trong năm 2015, Hội LHPN huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo 100% chi, tổ phụ nữ xây dựng đoạn đường phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường, các đoạn đường đều treo biển “Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp". Với những kết quả đạt được, Hội LHPN tỉnh được Bộ Tài Nguyên và Môi trường tặng Bằng khen trong Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015.

Thực hiện tiêu chí đảm bảo an sinh xã hội, các cấp Hội đã làm tốt các hoạt động giảm nghèo bền vững, thực hiện có hiệu quả các phong trào như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, Phụ nữ làm kinh tế giỏi, phong trào giúp nhau thường xuyên, giúp nhau giáp hạt, giúp nhau khắc phục thiên tai, bão lốc, phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, đặc biệt, thông qua các nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), quỹ quốc gia giải quyết việc làm, chương trình dự án Quốc tế và các nguồn vốn từ nhóm phụ nữ tín dụng - tiết kiệm... tiếp tục đẩy mạnh ở 100% cơ sở Hội. Đến nay, các cấp Hội đã quản lý trên 850 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay NHCSXH là 721,921 tỷ đồng cho trên 35.534 lượt hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn có vốn sản xuất, chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Vận động 5.356 hộ giúp 1.825 hộ do phụ nữ nghèo làm chủ hộ phát triển kinh tế, số phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo 1.115 hộ góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí 10, 11, 12 của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy kết quả đã đạt được, Hội Liện hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên  nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” góp phần cùng với cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh./.

Ngày đăng: 24/11/2016 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Chầm-TUV, CT Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 2074

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »