Tam Đảo huy động mọi nguồn lực, tập trung ưu tiên cho xây dựng NTM


Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, bức tranh nông thôn của Tam Đảo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không những cơ sở hạ tầng mà đời sống tinh thần của người dân cũng ngày một nâng cao. Để cán đích đúng hẹn trên con đường trở thành huyện NTM, Tam Đảo đang huy động mọi nguồn lực, tập trung ưu tiên cho cho xây dựng NTM.
Bằng cách thực hiện hiệu quả những giải pháp đồng bộ và phương châm “Tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau”, đến nay, Tam Đảo đã có 7/8 xã hoàn thiện 19 tiêu chí, phấn đấu năm 2018, tất cả các xã trong huyện đạt chuẩn NTM và huyện hoàn thành 09 tiêu chí trở thành huyện NTM. Huyện Tam Đảo đã xây dựng và đưa ra những mục tiêu cụ thể để hoàn thành lộ trình.
 
Bộ mặt nông thôn mới Tam Đảo với nhiều khởi sắc
Đối với những xã đã được công nhận đạt chuẩn, tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện các tiêu chí còn nợ, nâng cao các tiêu chí đã đạt, xây dựng và đăng ký các tiêu chí mẫu. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia ủng hộ; gắn nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cho các ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Đối với xã Đạo Trù là xã duy nhất trên địa bàn huyện chưa hoàn thành 19 tiêu chí, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, tiến hành giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cá  nhân, tổ chức và có công tác đánh giá kết quả thường xuyên.
Với 6 tiêu chí huyện NTM đã đạt chuẩn, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thiện hồ sơ đã cơ bản đạt chuẩn đồng thời tập trung thực hiện 3 tiêu chí còn lại.Để đạt được kết quả cao, Tam Đảo xác định phải huy động mọi nguồn lực đầu tư cho các tiêu chí NTM, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư của tỉnh, huyện, xã, đồng thời xác định nguồn lực xã hội hóa là quan trọng để nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện để tham gia đóng góp và vinh danh thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới, kịp thời biểu dương những địa phương, những cá nhân có cách làm sáng tạo. Công tác tuyên truyền phải thực sự hiệu quả, để người dân nhận thức và thấy rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng gia đình trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới để từ đó tự nguyện tham gia. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với Chương trình xây dựng NTM”, thực hiện tốt giao ước hưởng ứng phong trào thi đua “Tam Đảo chung sức xây dựng NTM”. Bên cạnh đó phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở trong chỉ đạo thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Với những giải pháp đồng bộ, chương trình xây dựng NTM sẽ phổrộng và nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ nhân dân trên địa bàn.
Các khâu sản xuất trồng trọt được cơ giới hóa
Nối tiếp những thành công đã đạt được, năm 2018 Tam Đảo sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng vững chắc hệ thống chính trị; giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội. Bằng nhiều hình thức khác nhau đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân,… giúp Tam Đảo hoàn thành những mục tiêu đã đề ra trở thành huyện tiếp theo trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn huyện NTM./.

Ngày đăng: 29/05/2018 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 442

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »