Đạo Trù thay đổi cùng Chương trình MTQG về xây dựng NTM


Đạo Trù là xã miền núi khó khăn của huyện Tam Đảo với tổng diện tích tự nhiên là 7.456 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 712,6 ha. Dân số của xã là 15.125 nhân khẩu gồm hai dân tộc chung sống trong cộng đồng là dân tộc Sán dìu (87,5%) và dân tộc Kinh. Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với Đạo Trù được đánh giá là một chương trình có ý nghĩa vô cùng to lớn giúp từng bước đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn.

Bộ mặt nông thôn Đạo Trù khởi sắc sau khi thực hiện CTMTQG về XDNTM

Đảng ủy-HĐND-UBND xã Đạo Trù

Trong 7 năm tổ chức triển khai thực hiện, Đảng ủy-HĐND-UBND xã đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những hiệu quả tích cực. Trong đó, xã đã hoàn thành được 18/19 tiêu chí về xây dựng NTM và trong năm 2018 toàn xã quyết tâm sẽ hoàn thành mục tiêu trở thành xã đạt chuẩn NTM. Sau đây là một số hình ảnh về xây dựng NTM của xã Đạo Trù:

Về Giao thông: Phần lớn các tuyến đường trên địa bàn xã đã được bê tông hóa, giúp nhân dân

di chuyển dễ dàng hơn, đặc biệt không xảy ra tình trạng lầy lội vào mùa mưa

TC Thủy lợi: Hệ thống Thủy lợi về cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh, diện tích đất sản xuất
nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên

 

Thực trạng các Hồ đập, công trình thủy lợi trên địa bàn xã đã được các cấp quan tâm đầu tư 
xây dựng phục vụ tưới tiêu cho nhân dân
 

TC Điện nông thôn: Hệ thống điện cơ bản đảm bảo yêu cầu, tỷ lệ hộ sử dụng điện 
thường xuyên an toàn đạt tỷ lệ 100%

TC Trường học: Trên địa bàn xã đã có 5/7 Trường học đạt chuẩn Quốc gia 
(Hình ảnh trường Mầm non Đạo Trù đạt chuẩn quốc gia)

 

 

 

Bên cạnh đó, các Trường còn lại đang tích cực hoàn thành các hạng mục công trình
để chuẩn bị cho năm học mới của con em trên địa bàn xã

TC Giáo dục và Đào tạo: Đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập 
giáo dục tiểu học,… Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo  đạt 42,2%

TC cơ sở vật chất văn hóa: Trung tâm Thể thao xã đã thi công xong nhà chức năng, sân thể thao

Và toàn xã có 13/13 thôn có nhà văn hóa để khai thác sử dụng

TC Y tế: Xã có một trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I

Hoạt động chăm sóc sức khỏe được chú trọng, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93%

Phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình xây dựng NTM, Đạo Trù tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì, nâng cao các tiêu chí và hoàn thành mục tiêu trở thành xã đạt chuẩn NTM năm 2018, góp phần giúp Tam Đảo cán đích trên con đường trở thành huyện NTM./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 16/07/2018 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 379

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »