Kim Xá hoàn thành 14/19 tiêu chí nông thôn mới


Kim Xá là một xã nằm ở phía Bắc huyện Vĩnh Tường, là địa phương thuần nông, nhân dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, đến nay Kim Xá đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với lãnh đạo và nhân dân xã Kim Xá trong năm 2018.
Chương trình xây dựng NTM là cuộc vận động lớn và có tác động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường ở nông thôn. Ngay từ đầu năm 2011, nhận định được tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình, UBND xã Kim Xá đã tham mưu cho Đảng ủy tập trung lãnh đạo công tác xây dựng NTM ở địa phương, thành lập Ban Chỉ đạo để đảm bảo công tác lãnh đạo được đúng, sát với tình hình thực tế trong từng giai đoạn. Đồng thời trong quá trình thực hiện công tác xây dựng NTM, UBND xã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót để khắc phục, sửa chữa kịp thời đặc biệt đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình liên quan tới các tiêu chí: Văn hóa, giáo dục, giao thông nông thôn, môi trường, chợ nông thôn,…
Chia sẻ với chúng tôi, ông Chu Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Xá cho biết: Kim Xá có 8 thôn hành chính, đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Tới nay, Kim Xá đã hoàn thành 14 tiêu chí xây dựng NTM, còn lại các tiêu chí: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và An toàn thực phẩm; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành.
Để hoàn thành kế hoạch đề ra, bên cạnh công tác lãnh chỉ đạo thì công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn được địa phương đánh giá có vai trò quan trọng không kém. Dưới nhiều hình thức tuyên truyền như thông qua đài truyền thanh xã, pano, áp phích, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, thông qua tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ,… được triển khai hiệu quả tới nhân dân, được nhân dân đồng tình và hưởng ứng. Việc thực hiện hiệu quả công tác tuyên tuyền đã tạo ra một khối thống nhất, bền vững thúc đẩy quá trình thực hiện công cuộc xây dựng NTM. Nhân dân trở thành chủ thể tích cực tham gia đóng góp như hiến đất, góp ngày công,… cho các công trình xây dựng NTM. 
Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất được coi là một yếu tố quan trọng giúp hoàn thành nhiều tiêu chí đã đề ra. Trong những năm qua, công tác phát triển sản xuất nông nghiệp được UBND xã đặc biệt quan tâm vì phần lớn người dân trên địa bàn xã làm nông nghiệp. Để nâng cao thu nhập cho nông dân, UBND xã đã thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của tỉnh; tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cây trồng có năng suất cao, để từ đó thúc đẩy nông nghiệp địa phương phát triển, giúp nâng cao thu nhập cho người dân
Đối với tiêu chí Giao thông, để đạt chuẩn địa phương cần cứng hóa 10,3 km đường giao thông nông thôn và 10,5 km giao thông nội đồng. Bằng việc đẩy nhanh tiến độ, huy động các nguồn lực hỗ trợ, dự kiến trong quý IV sẽ hoàn thành. Về tiêu chí môi trường, địa phương đã quy hoạch được 2 bãi rác tập trung, xây dựng, cải tạo 6 nghĩa trang và đang tập trung hoàn thành rãnh nước thải. Đây được coi là 2 tiêu chí khó khăn nhất về tiến độ đối với địa phương. Các tiêu chí còn lại được địa phương đánh giá nhất định hoàn thành trong năm 2018.
Việc hoàn thành 14/19 Tiêu chí NTM là một kết quả đáng ghi nhận và khích lệ đối với toàn thể cán bộ và nhân dân xã Kim Xá. Việc trở thành xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018 còn rất nhiều khó khăn song với những nỗ lực và cố gắng, tin tưởng rằng Kim Xá sẽ cán đích đúng hẹn./.
 

Một số hình ảnh NTM tại Kim Xá:


 Bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc sau khi thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM


 Những con đường nông thôn được cứng hóa giúp nhân dân đi lại thuận lợi


 Trường học được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ giúp con em địa phương 
có môi trường học tập tốt nhất

 
Trường mầm non đang hoàn thành các hạng mục còn lại để xét đạt chuẩn


 Trạm Y tế là nơi khám chữa bệnh cho người dân địa phương. Do vị trị địa lý nằm khá xa 
Trung tâm Y tế huyện nên Trạm Y tế của địa phương được đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị khá đầy đủ./.

 

 

Ngày đăng: 21/08/2018 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 367

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »