Sông Lô phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo trong xây dựng NTM


Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, đâyđược coi là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, hợp lòng dân. Nhận định tầm quan trọng đặc biệt của Chương trình, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị huyện Sông Lô đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. 
Phong trào thi đua “Sông Lô chung sức xây dựng nông thôn mới” do huyện phát động đã có tác động sâu rộng đến toàn hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, huy động được sự đồng lòng hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân. Nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ rệt, dân chủ cơ sở được nâng cao, qua đó phát huy được nhiều cách làm sáng tạo góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng NTM.
Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi trên địa bàn được đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; an ninh chính trị xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “5 không, 3 sạch”, phong trào “mái ấm tình thương”, phong trào “thanh niên Sông Lô chung tay xây dựng NTM”, phong trào “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo làm giàu chính đáng”, phong trào “nông dân thi đua bảo vệ môi trường nông thôn”...

 

Diện mạo nông thôn tại Sông Lô ngày một khang trang, sạch đẹp

Chương trình xây dựng NTM đã góp phần tích cực phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn; từng bước đáp ứng được yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất và dân sinh. Huyện đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho xây dựng hạ tầng, là yếu tố quan trọng để đổi mới bộ mặt nông thôn, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân như: Đầu tư phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi; hệ thống trường học, cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn đã được đầu tư và cải tạo nâng cấp,… Riêng 6 tháng đầu năm 2018, đã cứng hóa thêm được hơn 2km đường trục xã, 10 km đường trục thôn, 13km đường ngõ xóm, nâng cấp 10 trạm biến áp, cải tạo, nâng cấp 15 km đường dây hạ thế,…
Nâng cao thu nhập cho người dân được đánh giá là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM tại Sông Lô. Việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết theo chuỗi để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững được đánh giá cao. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng xác định nhóm cây, con, ngành nghề lợi thế; chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của tỉnh như chương trình hỗ trợ hộ chăn nuôi mua bò đực giống, lợn đực giống, lợn nái sinh sản,…; các chính sách hỗ trợ phát triển trong trồng trọt, hỗ trợ người nông dân mua máy sản xuất nông nghiệp đã tạo động lực để người dân tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập.Công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển ngành nghề nông thôn và nâng cao chất lượng lao động nông thôn cũng được chú trọng. Từ đó việc nâng cao thu nhập cho người dân có nhiều chuyển biến tích cực.

 Công tác tuyên truyền được địa phương chú trọng

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng được quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trọng tâm là xây dựng gia đình văn hoá, làng xã văn hoá luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện tới cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để tạo sức mạnh tổng hợp nội lực trong quá trình xây dựng NTM, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, các địa phương. 
Yếu tố môi trường cũng rất được địa phương chú trọng, trên địa bàn huyện đã có 8 công trình cấp nước tập trung, 15/16 bãi rác thải tập trung, 16/16 xã đều có HTX có hoạt động về dịch vụ môi trường. Để khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường nông thôn, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn, các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa; khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, tạo môi trường trong lành và cảnh quan xanh - sạch - đẹp; phát động các phong trào chỉnh trang đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia đình và xây dựng các công trình vệ sinh kiên cố, đạt chuẩn.
Đến nay, với sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Sông Lô có 13 xã đạt 19/19 tiêu chí; 01 xã đạt 17/19 tiêu chí; 01 xã đạt 12/19 tiêu chí và 01 xã đạt 11/19 tiêu chí.
Với quan điểm coi Chương trình MTQG về xây dựng NTM là yếu tố quyết định cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, Sông Lô quyết tâm phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo hoàn thành kế hoạch trở thành huyện nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra./.

Ngày đăng: 26/08/2018 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 347

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »