Kết quả thu gom, xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn trong xây dựng nông thôn mới


Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 83/112 xã (đạt 74,1%) đạt chuẩn nông thôn mới, riêng tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm có 98/112 xã đã đạt. Việc hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm đã góp phần cải thiện sinh thái, cảnh quan nông thôn và làm thay đổi đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân ở các địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên & Môi trường, ước tính lượng rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn khoảng 650 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt khoảng 69%. Hầu hết rác thải không được phân loại (chỉ tách riêng các thành phần có thể tái chế được), có độ ẩm cao sau khi thu gom (trên 60%) và bị lẫn nhiều thành phần khác nhau. Đến nay hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh đều có hợp tác xã hoặc tổ dịch vụ vệ sinh môi trường và bãi xử lý tạm thời, tần suất thu gom từ 2-3 lần/tuần. Khu vực nông thôn hiện có 230 bãi tập kết rác thải với diện tích từ 300 - 2.000 m2, tuy nhiên hầu hết trong tình trạng quá tải, ô nhiễm môi trường, việc mở rộng xây bãi rác mới gặp khó khăn do quỹ đất hạn hẹp và không được nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư 33 lò đốt rác thải quy mô cấp xã để xử lý chất thải rắn, tuy nhiên hiện nay các lò đốt này chưa đáp ứng QCVN61-MT: 2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Theo quy hoạch quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn đã được phê duyệt, quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn tập trung, điểm tập kết rác thải tại các xã, thị trấn và lò đốt rác công suất nhỏ quy mô cấp xã cụ thể như sau:

Về khu xử lý chất thải rắn tập trung: Đã quy hoạch 06 khu xử lý chất thải rắn tập trung, gồm: Khu xử lý chất thải rắn tập trung theo công nghệ đốt tại huyện Bình Xuyên, công xuất 500 tấn/ngày; khu xử lý chất thải rắn tại huyện Tam Dương theo công nghệ đốt, công suất 500 tấn/ngày và khu xử lý chất thải rắn liên xã tại thị trấn Hợp Hòa theo công nghệ đốt, công suất 150 tấn/ngày; khu xử lý chất thải rắn tại huyện Vĩnh Tường theo công nghệ đốt, công suất 300 tấn/ngày; khu xử lý chất thải rắn tại huyện Lập Thạch, công suất 500 tấn/ngày; khu xử lý chất thải rắn tập trung bằng công nghệ sản xuất phân compost tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên.

Về điểm tập kết rác thải: Toàn tỉnh có 274 điểm tập kết rác thải tạm thời quy mô cấp xã với tổng diện tích 323.155 m2, gồm: Thành phố Vĩnh Yên quy hoạch 04 điểm tập kết với diện tích 2.000 m2; thành phố Phúc Yên quy hoạch 04 điểm với diện tích 2.000 m2; huyện Yên Lạc quy hoạch 61 điểm với diện tích 114.700 m2; huyện Tam Đảo quy hoạch 12 điểm với diện tích 6.000 m2; huyện Vĩnh Tường quy hoạch 75 điểm với diện tích 66.010 m2; huyện Sông Lô quy hoạch 30 điểm với diện tích 15.000 m2; huyện Lập thạch quy hoạch 43 điểm với diện tích 21.500 m2; huyện Tam Dương quy hoạch 30 điểm với diện tích 16.445 m2; huyện Bình Xuyên quy hoạch 15 điểm với diện tích 79.500 m2.

Về lò đốt rác quy mô cấp xã hoặc liên xã: Tại địa bàn nông thôn, quy hoạch xây 56 lò đốt rác công suất nhỏ quy mô cấp xã hoặc liên xã để giải quyết xử lý rác thải giai đoạn ngắn hạn.

Lò xử lý rác thải sinh hoạt quy mô cấp xã

Tuy nhiên, công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn còn gặp phải những khó khăn vướng mắc như: Công tác quy hoạch, lựa chọn địa điểm và giải phóng mặt bằng cho các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường như bãi chôn lấp, xây dựng khu lò đốt rác thải... gặp nhiều khó khăn do không nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân; công tác thu gom rác thải tại các địa phương đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng chưa có biện pháp xử lý phù hợp, bãi rác thải tại hầu hết các địa phương đều đang ở tình trạng sắp hoặc đã được lấp đầy nhưng rất khó khăn trong việc mở rộng diện tích, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh; một số người dân ý thức chưa cao trong việc bảo vệ môi trường, thiếu trách nhiệm với cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh chung; chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp trong công tác xã hội hóa về quản lý rác thải còn hạn chế, chưa thực sự đủ mạnh để thu hút đầu tư...

Theo định hướng, đến năm 2025 có 80% rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn được thu gom và xử lý đảm bảo theo quy định. Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cộng đồng hiểu rõ tầm quan trọng về bảo vệ môi trường nói chung và thu gom, xử lý chất thải rắn nói riêng; rà soát xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, bố trí nguồn lực phù hợp để xây dựng cơ sở xử lý, hoạt động thu gom chất thải rắn. Trong đó chú trọng nghiên cứu áp dụng và nhân rộng những mô hình bảo vệ môi trường, những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện thực tế khu vực nông thôn hiện nay để xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới./.

 

Ngày đăng: 29/08/2018 Tác giả: Lương Văn Hành - Văn Phòng ĐPCT XD NTM - Số lần được xem: 363

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »