Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020


Triển khai Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phúc đã kế thừa và tiếp tục phát huy những thành quả sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp, các ngành, địa phương và các đơn vị đã tập trung tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt với phương châm: Làm từ điểm nhân ra diện rộng và xác định lộ trình các địa phương về đích đạt chuẩn nông thôn mới theo hình thức “cuốn chiếu” cho phù hợp với điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và lấy cộng đồng dân cư là trung tâm, người dân là chủ thể.

Nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Sau gần 8 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 2 huyện Yên Lạc và Bình Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Vĩnh Yên đã được thẩm định, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và thành phố Phúc Yên đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, xét công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 95/112 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 83 xã đã được công nhận đạt chuẩn, chiếm 74,11%, bình quân số tiêu chí đạt/xã là 18,4 tiêu chí (tăng 11,74 tiêu chí so với năm 2010). Dự kiến đến hết năm 2018, có thêm 21 xã được công nhận đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn là 104 xã (đạt 92,85 %).

Với kết quả đạt được Vĩnh Phúc cũng như các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau khi công nhận đạt chuẩn NTM, một số địa phương vẫn còn lúng túng, chưa xác định được nội dung chỉ đạo tiếp theo để các xã, huyện đã đạt chuẩn tiếp tục thực hiện xây dựng NTM bền vững, trong khi việc công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM chỉ là đánh giá và công nhận của từng giai đoạn, quá trình xây dựng NTM phải thường xuyên, liên tục. Mặt khác, có một số xã, huyện có dấu hiệu tự thỏa mãn sau khi đã hết sức cố gắng phấn đấu đạt chuẩn, khi đã được công nhận thì có dấu hiệu chững lại, cầm chừng.

Vì vậy, để chỉ đạo các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM sau đạt chuẩn và muốn xây dựng NTM phát triển ổn định, phải phát triển mạnh mẽ kinh tế nông nghiệp, theo nguyên tắc thị trường, trong đó chú trọng đầu tư các nhóm ngành chủ lực, trọng điểm, những ngành hàng có thế mạnh. Qua đó, khuyến khích sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng, có sự đóng góp quan trọng của các hộ gia đình, một lực lượng quan trọng của lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Ngày 08/02/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 1345/BNN-VPĐP về hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; ngày 05/6/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng 04 tiêu chí sau:  

- Tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo: Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu; có ít nhất 02 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả; thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo).

- Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa: Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt từ 95% trở lên, số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học; tỷ lệ thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 - 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt từ 95% trở lên; trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên; Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Mỗi thôn, bản, ấp có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

- Tiêu chí Môi trường: Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên; Có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thôn, bản, ấp có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến; Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng; Có từ 90% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững.

- Tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công: Trong 03 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm; công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân bảo đảm có hiệu quả; có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả.

Căn cứ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và điều kiện thực tế địa phương, UBND các tỉnh, thành phố lựa chọn loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất trong các nhóm tiêu chí trên (về sản xuất, về văn hóa, về giáo dục, về du lịch, về môi trường, về an ninh trật tự...) để hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đối với việc xây dựng xã NTM nâng cao, Trung ương chỉ đưa ra định hướng nội dung trọng tâm, còn các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể, do từng tỉnh, thành phố quy định hoặc bổ sung phù hợp đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Để được công nhận xã NTM kiểu mẫu, ngoài việc nâng chất toàn diện các tiêu chí NTM, phải đạt được một hoặc một số hình mẫu tiêu biểu có thể nhận diện được bằng trực quan để các địa phương khác nghiên cứu, học tập, như: Sản xuất, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự, cảnh quan sinh thái…

Từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của một số tỉnh đi trước như là: Hà Tĩnh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Nam Định, Quảng Nam rút ra một số kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đó là: Muốn việc thực hiện mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu mang lại thành công thì cần phải thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện phương án phải đảm bảo đúng trình tự quy định và nhất thiết có sự tham gia bàn bạc, thống nhất lựa chọn của người dân. Trong quá trình triển khai, cần đặt ra lộ trình cụ thể, phân công người chịu trách nhiệm và giám sát chặt chẽ từng nội dung công việc. Đặc biệt, phải huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Thực tế cho thấy, nơi nào các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vào cuộc với sự nỗ lực, quyết tâm cao thì nơi đó việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sẽ có kết quả tốt.

Căn cứ vào Văn bản Trung ương, tình hình thực tế của tỉnh và kinh nghiệm của các tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 - 2020./.

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 12/09/2018 Tác giả: Lương Văn Hành - Văn Phòng ĐPCT XD NTM - Số lần được xem: 372

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »