Đại Đồng giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới


Trước khi bắt tay vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Đại Đồng mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí. Xác định việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là một nhiệm vụ quan trọng, nên ngay từ những ngày đầu triển khai, Đảng ủy - HĐND xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức để nâng cao nhận thức và kiến thức của nhân dân về Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020. Sau 8 năm (2011- 2018) triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, diện mạo nông thôn xã Đại Đồng được đổi thay, khởi sắc hơn; cơ sở hạ tầng địa phương được cải thiện đáng kể, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần, nhận thức của Đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới được đầy đủ hơn, nhất là trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.


 Diện mạo nông thôn mới xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường (Ảnh: Thanh Nga)

Với mục tiêu Xây dựng nông thôn mới xã Đại Đồng trở thành xã nông thôn mới thời kỳ CNH - HĐH với các đặc trưng: Có nền kinh tế từng bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; có hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, các hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ… nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị ở xã, thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Cụ thể, trong 6 năm (2011-2017) triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM. Tổng kinh phí đã thực hiện là 73.760 triệu đồng. Trong đó, ngân sách xã 47.969 triệu đồng, chiếm 65%. Thông qua Chương trình XD NTM, xã đã tập trung vào việc đào tạo nghề và bổ túc nghề cho các lao động thuộc hộ nghèo, phối hợp với Ngân hàng Chính sách trong việc hỗ trợ người dân vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên cho lao động có thu nhập ổn định, giúp các hộ nghèo có phương tiện, tư liệu sản xuất để thoát nghèo. Tính đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,74%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 37,2 triệu đồng/người/năm; cơ sở vật chất, hạ tầng tương đối hoàn chỉnh như: Hệ thống đường giao thông xã quản lý được cứng hóa 100%, đường giao thông nông thôn như: Ngõ xóm, trục thôn được cứng hóa 100%. Hệ thống điện đã được cải tạo nâng cấp theo dự án RE II đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. Hiện nay, toàn xã có 03 trường học: Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc gia mức độ I; các thôn có 8 cán bộ y tế thôn để chăm lo sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia mức độ I, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt 86,3%, phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 90,2%. Hiện nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 98%; cảnh quan môi trường đảm bảo xanh - sạch - đẹp, trên địa bàn xã hiện có 03 bãi rác tập trung để thu gom và xử lý chất thải rắn với diện tích 700 m2, đảm bảo công tác thu gom và xử lý chất thải.
Xác định việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của xã đã đạt chuẩn, đồng thời đảm bảo nông thôn mới bền vững là một nhiệm vụ quan trọng mà trong thời gian tới lãnh đạo xã Đại Đồng cần phải thực hiện. Chính vì vậy, Đảng ủy - HĐND xã đã vạch ra những mục tiêu cụ thể trong thời gian tới như: Đối với tiêu chí Quy hoạch: Phát triển có quy hoạch theo đúng tiêu chuẩn, gắn với đặc thù, tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đảm bảo không gian cảnh quan xanh, sạch, đẹp, củng cố nâng cấp phát triển hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm... Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ đảng viên. Giữ vững an ninh Quốc phòng trật tự an toàn xã hội; Tiêu chí giao thông: Hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn xã: Nâng cao tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT; tỷ lệ km đường ngõ, xóm được cứng hóa; tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện; Hoàn thiện hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã theo quy hoạch, đảm bảo duy tu, bảo dưỡng kênh loại III đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh; Về giáo dục: Nâng cao chất lượng công tác dạy và học ở các cấp. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, học bổ túc, trung cấp; Về cơ sở vật chất văn hóa: Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, phát triển mạnh mẽ các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao. Phát huy bảo tồn giá trị tốt đẹp và giữ gìn bản sắc dân tộc tại địa phương; Nâng cao số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch; Về y tế: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn xã. Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT; Nâng cao tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh và tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; Nâng cao chất lượng môi trường tại địa phương: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ cải thiện cảnh quan, môi trường nơi sinh sống và sản xuất; Nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức chính trị xã hội và năng lực cán bộ, công chức; Giữ vững an ninh, trật tự xã hội: Xây dựng nội quy, quy ước làng xóm về trật tự, an ninh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu; tổ chức các mô hình cộng đồng tự quản bảo vệ an ninh TTXH ở thôn, xóm. 
Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và bền vững, trong thời gian tới, Đại Đồng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, tăng thu nhập và nâng cao trách nhiệm để giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.

 

Ngày đăng: 21/09/2018 Tác giả: Trần Hanh - Số lần được xem: 315

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »