Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả trong xây dựng NTM


Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Trong đó nông nghiệp, nông thôn, nông dân tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược đổi mới và phát triển đất nước. Cùng với nhiều tỉnh, thành trong cả nước, Vĩnh Phúc đang đi đúng hướng và là một trong những tỉnh đi đầu trong phòng trào xây dựng nông thôn mới.
Sau 8 năm thực hiện, Chương trình MTQG về xây dựng NTM đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh có 83/112 xã, 2 huyện (Yên Lạc, Bình Xuyên) được công nhận đạt chuẩn NTM, 2 thành phố (Vĩnh Yên, Phúc Yên) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Đối với các chỉ tiêu phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, cùng với nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các địa phương trong tỉnh đã tích cực huy động các nguồn lực khác để đầu tư xây dựng. Về giao thông, toàn tỉnh đã cứng hóa được 940 km đường trục thôn, liên thôn, gần 839 km đường ngõ xóm và hơn 779km đường trục chính giao thông nội đồng.Về Thủy lợi, tính đến nayđã kiên cố hóa 100% kênh loại I, II và 94,7% kênh loại III, cải tạo trên 300 công trình đầu mối, trạm bơm, hồ đập,… từng bước sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống dân sinh. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, từng bước chuẩn hóa, nâng số trường học đạt chuẩn quốc gia lên 450/495 trường học. Về Cơ sở vật chất văn hóa, toàn tỉnh có 96/112 trung tâm văn hóa và 1.019/1.072 thôn có nhà văn hóa và sân chơi đảm bảo theo yêu cầu,…
 
Các con đường liên thôn, liên xã góp phần thay đổi đời sống của người dân nông thôn
 
Bên cạnh phát triển kinh tế hạ tầng xã hội, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung cốt lõi được Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm, có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển. Chính việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn cùng với thực hiện các chương trình, dự án khác ở nông thôn đã giúp sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện đúng hướng, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực, các hình thức tổ chức sản xuất từng bước được đổi mới, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ được các bên chú trọng,… nhờ đó đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn tăng (năm 2017 đạt 31 triệu đồng/người/năm). Từ đó góp phần giúp toàn tỉnh có 112/112 xã đạt tiêu chí Thu nhập và 109/112 xã đạt tiêu chí về Tổ chức sản xuất.
Các giống lúa chất lượng cao (Thiêu ưu 8, HT1, BC15,…) được đưa vào sản xuất
mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng từ 4,3-13 triệu đồng/ha/vụ
Các giống lợn có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất
từ đó góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng cao
 
Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Bằng các chính sách xã hội như hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ học nghề, xuất khẩu lao động, miễn giảm học phí,… đã giúp rất nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh chỉ còn 2,93% hộ nghèo tiếp cận đa chiều, giúp 110/112 xã đạt chuẩn tiêu chí về hộ nghèo.
Phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được nâng cao, phát triển rộng khắp ở các địa phương. Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì, tổ chức thường xuyên, nhiều câu lạc bộ văn hoá, thể thao, văn nghệ được thành lập và hoạt động hiệu quả từ đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn.
Các hoạt động phát triển giáo dục nông thôn; phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân; vệ sinh môi trường nông thôn được chú trọng thực hiện và thu được nhiều kết quả tích cực. Song song với đó là việc nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới, cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật được các cấp, các ngành và các địa phương triển khai.
Chương trình MTQG về xây dựng NTM đã giúp bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc có nhiều đổi thay theo hướng khang trang, hiện đại, nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được xây mới, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên,… góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, song vẫn còn xuất hiện nhiều mặt hạn chế, tồn tạinhư tiến độ xã đạt chuẩn còn chậm, nhiều xã chưa về đích được theo kế hoạch đề ra, một số tiêu chí đạt chuẩn song chưa thực sự bền vững, đời sống nhân dân ở một số xã đã đạt chuẩn còn gặp nhiều khó khăn; môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề đáng lo ngại.
Với mục tiêu xây dựng NTM theo hướng bền vững, Vĩnh Phúc xác địnhmột số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Thực hiện tốt “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn đến năm 2020 và định hướng đến 2030”, đồng thời xây dựng Đề án về phát triển mỗi xã một sản phẩm; Tập trung giải quyết vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện Chương trình xây dựng NTM”; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao theo định hướng của Trung ương./.

Ngày đăng: 28/09/2018 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 298

Văn bản mới


Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa
Xem tất cả »