Như Thụy tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM


Như Thụy là một địa phương nghèo có điểm xuất phát về kinh tế thấp. Xây dựng NTM đã giúp bộ mặt nông thôn tại địa phương có những chuyển biến tích cực như: Cơ sở hạ tầng được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên,… Năm 2018, Như Thụy là một trong 2 xã trên địa bàn huyện Sông Lô đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Để cán đích đúng hẹn, Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đang nỗ lực hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới.

Đến nay, Như Thụy đã hoàn thành 13/19 tiêu chí, còn lại 7 tiêu chí chưa đạt bao gồm: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Tổ chức sản xuất, Trường học, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.   

Về tiêu chí Giao thông, toàn xã đã thực hiện cứng hóa được 6,8 km đường trục xã, 11,9 km đường trục thôn, 10,5 km đường ngõ xóm, 2 km trục chính giao thông nội đồng. Trong 6 tháng đầu năm, nhân dân đã hiến 2.500 m2 đất ruộng, vườn, phá dỡ hơn 200 m tường rào để làm đường giao thông. Phần lớn các tuyến đường trên địa bàn xã đã được bê tông hóa, giúp nhân dân di chuyển dễ dàng hơn, đặc biệt giảm thiểu tình trạng lầy lội vào mùa mưa. Hiện xã đang tiếp tục cho triển khai hoàn thành số km còn lại để hoàn thành tiêu chí trong quý IV năm 2018.

Để hoàn thành tiêu chí về trường học, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình còn thiếu của trường mầm non và trường THCS như: Phòng thể chất, công trình vệ sinh, lán xe,…

Đối với tiêu chí Tổ chức sản xuất, trên địa bàn xã có 1 HTX thành lập năm 2012, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Tuy nhiên vẫn chưa có mối liên hệ trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Các chỉ tiêu thực hiện đối với tiêu chí Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật được thực hiện khá hiệu quả. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT trên địa bàn xã đạt 85,3%, Trạm y tế được xây mới khang trang sạch đẹp; tỷ lệ hộ dân sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 92,5%. Với việc phát động cuộc vận động 5 không, 3 sạch trong xây dựng cảnh quan xanh-sạch đẹp-an toàn, mô hình “đường hoa” đang được nhân rộng,…

Nhìn lại quá trình thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, xã Như Thụy đã đạt được những kết quả nhất định. Song để trở thành xã đạt chuẩn NTM đúng tiến độ đề ra, Đảng, chính quyền xã cần đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền vận động. Để từ đó nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng NTM. Tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt trên cơ sở đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả. Đặc biệt là phát động phong trào xây dựng nông thôn mới có sự tham gia, đóng góp tích cực của người dân, thể hiện rõ chủ thể trong xây dựng NTM là người dân và cộng đồng dân cư. Tuyên truyền thường xuyên, liên tục các mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh có hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chặng đường để xã Như Thụy đạt chuẩn NTM còn nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm của hệ thống chính trị và nhân dân, tin tưởng rằng Như Thụy sẽ là xã tiếp theo trên địa bàn huyện Sông Lô cán đích thành công trong việc thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM.

Một số hình ảnh NTM xã Như Thụy:

Mô hình đường hoa do các tổ chức đoàn thể như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ,…
phát động đang được nhân rộng tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp

Các đoạn đường tiếp tục được cứng hóa nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành tiêu chí Giao thông

 

Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang là một trong những điểm nhấn trong việc
xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân nông thôn

Đến nay, các nội dung thực hiện tiêu chí Y tế cơ bản đã đạt yêu cầu, công tác khám chữa bệnh
tiếp tục được củng cố tạo niềm tin cho nhân dân khi tham gia khám chữa bệnh tại Trạm Y tế

Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn,
nâng cao thu nhập cho người dân

Công tác thông tin tuyên truyền được đánh giá là yếu tố quan trọng, giúp Chương trình xây dựng
NTM trên địa bàn xã Như Thụy đi đến thành công./.

Ngày đăng: 28/09/2018 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 405

Văn bản mới


Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa
Xem tất cả »