Giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM ở xã Yên Đồng


Xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc từng là một xã thuần nông và là một trong các xã nghèo nhất huyện trước đây, với những con đường đất trơn trượt, lầy lội trước khi có Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến với Yên Đồng hôm nay là những con đường đã được bê tông hóa khang trang, sạch sẽ; với những hoạt động sản xuất, kinh doanh buôn bán, với làng nghề sản xuất chăn, ga, gối, đệm sôi động và nườm nượp các loại ô tô, xe máy ra vào chở các sản phẩm của làng mang đi tiêu thụ khắp các tỉnh, thành khu vực miền Bắc… Đó chính là thành quả từ định hướng phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới (NTM) những năm qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Đồng đã đạt được.
 


Diện mạo khang trang của UBND xã Yên Đồng hôm nay

Là một trong 3 xã về đích nông thôn mới sớm từ năm 2014, với Yên Đồng đây là cả sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Với hướng đi luôn xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là giải pháp then chốt, quyết định thành công trong xây dựng NTM ở địa phương, cũng như tạo nguồn lực hoàn thiện và duy trì bền vững các tiêu chí khác, xã Yên Đồng luôn vận động, khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm, xây dựng các mô hình chăn nuôi, kinh tế trang trại tổng hợp quy mô lớn để nâng cao giá trị sản xuất. Trong phát triển kinh tế, địa phương đã chú trọng đi sâu vào phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp như: Sản xuất chăn, ga, gối, đệm, màn, rèm ở thôn Gia, thôn Mới và thu gom phế liệu nhựa ở thôn Đông Mẫu. Cùng với đóng góp đáng kể cho ngân sách xã, việc phát triển các làng nghề đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Thực hiện tốt việc tổ chức sản xuất, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo quy hoạch NTM; tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các cây giống, kỹ thuật canh tác mới vào sản xuất tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích nông nghiệp.
Cùng với chuyển đổi tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ, chính quyền xã Yên Đồng đã đưa ra nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất,chú trọng phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp được xác định là mũi nhọn đột phá kinh tế của địa phương. Theo thống kê của UBND xã Yên Đồng, đến nay, nghề sản xuất chăn, ga, gối, đệm đã phát triển ở 8/8 thôn, với hơn 600 hộ làm nghề, các sản phẩm đã có mặt tại hầu khắp các tỉnh, thành miền Bắc và bước đầu đã vươn tới thị trường miền Nam. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, với trên 70% hộ có kinh tế khá và giàu. Kinh tế phát triển, thu nhập của người dân tăng lên tạo điều kiện cho Yên Đồng huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, từ đó góp phần duy trì và phát triển nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Ông Nguyễn Khắc Tạo, Chủ tịch UBND xã Yên Đồng cho biết: Việc đạt chuẩn các tiêu chí NTM chỉ là giai đoạn đánh dấu thành công bước đầu, ngay sau khi đạt chuẩn xã đã xây dựng chi tiết lộ trình, kế hoạch duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.Xây dựng NTM được xã xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và lâu dài, do vậy xã có chiến lược phù hợp, trong đó,lấy phát triển kinh tế, ổn định xã hội là giải pháp trọng tâm. Có như vậy, NTM mới thực sự phát triển bền vững và đem lại cuộc sống mới cho người dân.
Với sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã làm cho Yên Đồng ngày càng đổi mới và phát triển, Yên Đồng luôn xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và bền vững. Từ đó thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, tăng thu nhập và nâng cao trách nhiệm để giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt được, xây dựng Yên Đồng ngày càng giàu mạnh phát triển, xứng đáng với xã đạt chuẩn NTM ./.

Ngày đăng: 26/10/2018 Tác giả: Như Anh - Số lần được xem: 309

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »