Thẩm định, xét công nhận xã Việt Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017


Sáng 24/10/2018, Đoàn thẩm định Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Trần Gia Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn đã thẩm định, xét công nhận xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.


 Đoàn thẩm định đánh giá tiêu chí Trường mầm non xã Việt Xuân

Với kinh phí đầu tư trên 160,9 tỷ đồng, sau 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Việt Xuân đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn đã được đổi mới, làng xã văn minh; cơ sở hạ tầng như: Điện, Đường, Trường, Trạm đã được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại khang trang, sạch sẽ; sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục được phát triển toàn diện; nếp sống văn hóa được giữ gìn và phát huy; môi trường, an ninh được đảm bảo; thu nhập đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Hiện 100% các tuyến đường xã và đường từ Trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 100% trường học có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn Quốc gia theo quy định; khu Trung tâm Văn hóa - thể thao có tổng diện tích trên 14.000 m2 với đủ các hạng mục phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp; tỷ lệ các hộ khá, giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn dưới 2%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2017 đạt trên 37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt trên 90%. Đến nay, xã không còn nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
Sau khi nghe Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Vĩnh Tường báo cáo kết quả hoàn thành chương trình MTQG xây dựng NTM và đi kiểm tra thực tế một số tiêu chí, các thành viên trong đoàn thẩm định đều thống nhất xã Việt Xuân đủ điều kiện đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2017. Tuy nhiên, đồng chí Trần Gia Long đề nghị xã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn thẩm định, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu; thống nhất lại các số liệu theo ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Đoàn thẩm định để trình UBND tỉnh xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Bên cạnh đó, địa phương cần lên kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình đã được đầu tư từ xây dựng nông thôn mới; tiếp tục huy động sức dân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, nhất là đối với những tiêu chí động./.

 

Ngày đăng: 26/10/2018 Tác giả: Trần Hanh - Số lần được xem: 299

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »