Sông Lô tăng cưởng công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới


Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự đồng thuận tham gia của người dân và hưởng ứng của các doanh nghiệp, đến nay trên địa bàn huyện Sông Lô đã có 14/16 (85,5%) xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm là tiêu chí thứ 17 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái ở khu vực nông thôn, giúp người dân nâng cao chất lượng thụ hưởng các nội dung liên quan đến môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những tiêu chí gặp nhiều khó khăn nhất trong quá trình thực hiện như: Nhận thức của một số hộ dân về công tác bảo vệ môi trường chưa cao, vẫn còn tình trạng xả thải rác bừa bãi kể cả xác gia súc chết ra môi trường. Các hoạt động cải tạo cảnh quan môi trường vẫn chưa được chú trọng chỉ đạo thực hiện thường xuyên, môi trường nông thôn nhiều nơi chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt. Các HTX dịch vụ vệ sinh môi trường nông thôn tần xuất hoạt động thu gom chưa đáp ứng công tác vệ sinh môi trường nông thôn, kinh phí hỗ trợ cho hoạt động thu gom chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước, nguồn đóng góp của nhân dân còn hạn chế.

Để khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường nông thôn, trong những năm qua UBND huyện Sông Lô đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa; khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường (như làm hầm biogas, bể sục khí để xử lý chất thải chăn nuôi...); đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, tạo môi trường trong lành và cảnh quan xanh - sạch - đẹp; phát động các phong trào chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình và xây dựng các công trình vệ sinh kiên cố, đạt chuẩn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 8 công trình cấp nước tập trung, 54 trường học các cấp và 16 Trạm y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh ở các xã đạt 96,8%, trong đó hộ sử dụng nước sạch đạt trên 50%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt 85,2%; có 16/16 bãi rác thải tập trung, 16/16 xã đều có HTX, tổ hợp tác có hoạt động về dịch vụ vệ sinh môi trường; đến nay đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 03 lò đốt rác tại xã Đồng Quế, Đồng Thịnh, Hải Lựu. Trong năm 2018, các xã Như Thụy, Tứ Yên đã cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình của 4 nghĩa trang nhân dân nâng tổng số xã có các nghĩa trang đạt chuẩn theo quy định là 14/16 xã (87,5%)...

Công tác thu gom xử lý chất thải, nước thải được quan tâm. Các ban, ngành đoàn thể ở cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông rãnh thoát nước, quét dọn vệ sinh; không để vật liệu ra đường đảm bảo cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp; hoạt động sản xuất tại các làng nghề đã chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, năm 2018 tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản và làng nghề đảm bảo quy định về môi trường đạt 90,6%.


Đường giao thông nông thôn xã Lãng Công được vệ sinh sạch đẹp

Đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường, hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới UBND huyện Sông Lô tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, khuyến khích sử dụng công nghệ sản xuất sạch thân thiện với môi trường, hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật, xây hầm Biogas, dùng đệm lót sinh học, xử lý rác thải tại gia đình, nguồn nước cần phải lọc trước khi sử dụng…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác tuyên truyền và bảo vệ môi trường còn nhiều tồn tại, bất cập. Huyện Sông Lô cũng đang gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc trong xử lý. Hầu hết rác thải chưa được phân loại trước khi đưa đi xử lý. Phương pháp xử lý cũng chỉ được đốt hoặc chôn lấp. Số rác thải trực tiếp đổ ra các khu vực sườn đồi, mương rãnh thoát nước, hoặc những khu đông xa dân cư vẫn còn tồn tại… Huyện cũng đã đầu tư xây dựng mương cứng thoát nước thải nhưng cũng chưa được xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, phần lớn nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, hoạt động sản xuất ở các làng nghề hầu hết là sản xuất nhỏ quy mô hộ gia đình; trang thiết bị thủ công, đơn giản, công nghệ lạc hậu, mặt bằng sản xuất nhỏ hẹp. Trong khi đó, nhận thức và ý thức trong việc bảo vệ môi trường của một số chủ hộ sản xuất trong làng nghề còn hạn chế. Một số làng nghề chưa quan tâm đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường./.

 

Ngày đăng: 08/03/2019 Tác giả: Lương Văn Hành - Văn phòng Điều phối CT XDNTM - Số lần được xem: 292

Văn bản mới


Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa
Xem tất cả »