Tam Đảo: Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM


Qua 8 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM, Chương trình thực sự đã đi vào đời sống, tạo khí thế mới, khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất, xây dựng NTM của nhân dân trên địa bàn huyện Tam Đảo. Chương trình MTQG về xây dựng NTM đã và đang khoác lên mảnh đất núi rừng một chiếc áo mới nhiều màu sắc.


 Bộ mặt nông thôn huyện Tam Đảo có nhiều khởi sắc

Hưởng ứng phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ được giao, Tam Đảo đã phát động các hình thức thi đua đa dạng, phong phú. Với phương châm “Tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau”, đến nay toàn huyện đã có 8/8 xã đạt chuẩn NTM và cơ bản đạt chuẩn 9 tiêu chí huyện NTM bao gồm: Tiêu chí Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Sản xuất, Môi trường, An ninh trật tự, xã hội, Chỉ đạo xây dựng NTM.
Điều đáng ghi nhận từ Chương trình MTQG về xây dựng NTM là đời sống nhân dân từng bước được nâng cao rõ rệt. Để có được kết quả trên, các cấp chính quyền cần tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm mục đích phát triển nông thôn toàn diện, bền vững, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của chính dân cư nông thôn. Trong xây dựng nông thôn mới, người dân vừa là người làm vừa là người thụ hưởng. Đồng thời, các cấp chính quyền Tam Đảo cũng tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu trong điều kiện nguồn ngân sách hạn hẹp, Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật,… phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. 
Việc phát huy vai trò chủ thể của nhân dân đã giúp Tam Đảo đi nhanh hơn trên con đường trở thành huyện đạt chuẩn NTM. Chính việc trả lời cho những câu hỏi “Làm sao có thể hoàn thành các tiêu chí NTM trong khi nguồn kinh phí Nhà nước còn hạn hẹp?” đã mở ra một hướng đi cộng hưởng giúp Tam Đảo thành công. Thực tế cho thấy, nhân dân địa phương đã tình nguyện hiến đất để xây dựng các công trình công cộng của xã, huyện. Không chỉ vậy, họ còn trực tiếp tham gia các khâu, giám sát thi công và kết quả là công trình nghiệm thu nhanh chóng, đạt chất lượng tốt với kinh phí đầu tư thấp, tránh thất thoát, lãng phí. Trong 8 năm thực hiện, Tam Đảo đã huy động được hàng trăm tỷ đồng tập trung thực hiện các tiêu chí, nhân dân đóng góp trên 16 tỷ đồng tiền mặt, hiến gần 200.000 m2 đất và gần 30.000 ngày công lao động.Cũng nhờ phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, ở địa phương đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới.
Một tiêu chí quan trọng của xã nông thôn mới là phải có nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Phát huy lợi thế trong sản xuất nông nghiệp và du lịch, gắn sản xuất, trồng trọt với đẩy mạnh phát triển chăn nuôi và ngành nghề dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn huyện đã duy trì được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như: HTX Nấm Tam Đảo (Hợp Châu, Tam Đảo), HTX Rau an toàn Thanh Hà (Hồ Sơn, Tam Đảo), HTX Chăn nuôi Tam Đảo (Đạo Trù, Tam Đảo), HTX Nông nghiệp - Dịch vụ và Thương mại Tam Đảo(Bồ Lý, Tam Đảo),… Để có nền nông nghiệp đạt năng suất cao, chất lượng tốt và khả năng cạnh tranh cao, người dân địa phương đã tiến hành chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, đưa các giống có năng suất cao vào trong sản xuất, bên cạnh đó nhân rộng, quảng bá những sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương. Nhờ việc ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất và thực hiện hiệu quả các nội dung hỗ trợ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mang lại nhiều bước tiến trong nông nghiệp của huyện.


 HTX Chăn nuôi Tam Đảo hoạt động hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho các xã viên

Với những kết quả đem lại từ công tác phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới, chính quyền huyện Tam Đảo luôn xác định để sớm hoàn thành chương trình cần thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, lấy đó làm nền tảng để thực hiện các tiêu chí cơ bản khác. Bởi vậy, chính quyền địa phương đã xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, tập huấn, hướng dẫn cho người dân thực hiện và học tập các tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Đến nay, chất lượng đời sống của người dân hầu hết được nâng cao, thu nhập bình quân tăng đáng kể.


 Các giống cây trồng cho năng suất cao được đưa vào sản xuất 

Ngoài ra, một xã đạt chuẩn nông thôn mới chỉ khi trình độ dân trí của người dân được nâng cao, người dân có đời sống văn hóa lành mạnh, tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, tình làng nghĩa xóm được tôn trọng, có nhiều làng văn hóa, gia đình văn hóa, an ninh, trật tự ở địa phương được bảo đảm. Những tiêu chí “động” này luôn cần sự tích cực, tự giác tham gia thực hiện của nhân dân.
Thời gian tới, để đạt được mục tiêu năm 2019 trở thành huyện đạt chuẩn NTM, Tam Đảo cần duy trì 8/8 xã đạt chuẩn, hoàn thiện 9 tiêu chí huyện NTM. Bên cạnh đó, tiếp tục được nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn dân cần chung tay thực hiện đồng bộ các giải pháp để không ngừng phát huy vai trò chủ thể của người nông dân - nhân tố bảo đảm sự thành công trong xây dựng nông thôn mới./.

 

Ngày đăng: 14/03/2019 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 310

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »