Chú trọng thực hiện xây dựng cảnh quan, môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu


Sau 9 năm triển khai thực hiện, có thể khẳng định kết quả của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm cho bộ mặt các vùng nông thôn trong tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại, nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được xây mới, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tiếp tục được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 2,11% (giảm 0,82% so với năm 2017), tỷ  lệ hộ cận nghèo giảm còn 3% (giảm 0,51% so với cuối năm 2017); thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 38,28 triệu đồng/năm.
Trong những năm qua, song song với phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân thì vấn đề môi trường luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí Môi trường được xác định là một trong những tiêu chí khó thực hiện và duy trì đạt chuẩn, do hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đều là những chỉ tiêu “mềm”. Với nhiều biện pháp và hình thức được triển khai thực hiện như: Đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống lò đốt rác, thu gom rác thải tại các xã; hỗ trợ xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải; thành lập các HTX, tổ dịch vụ vệ sinh môi trường tại các địa phương; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường như: Mít tinh tổ chức ngày môi trường thế giới (05/6), hưởng ứng tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (từ 29/4 đến 06/5); phát động phong trào ra quân làm sạch môi trườngthu gom xử lý rác thải, chất thải, trồng cây xanhđịnh kỳ hàng tháng; các sở, ngành, các hội đoàn thể tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các mô hình, hoạt động bảo vệ môi trường như: “Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải”; “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”; Câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông”; mô hình: “Đường hoa, sạch ngõ, đẹp đường”;...cảnh quan, môi trường ở các vùng nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ rác thải sinh hoạt cơ bản được thu gom, xử lý (đạt 73%); tác động của nước thải sinh hoạt đến môi trường đã được hạn chế; bước đầu đã và đang xuất hiện nhiều “con đường hoa” ở các xã, tạo nên nét đẹp của các miền quê trong tỉnh.
Tuy nhiên, mặc dù công tác vệ sinh môi trường đã được quan tâm, tập trung tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện nhưng ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân, doanh nghiệp sản xuất về giữ gìn, bảo vệ môi trường vẫn còn hạn chế, hiện tượng vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi ra đường, nơi công cộng vẫn còn phổ biến; các tuyến đường mới chủ yếu được bê tông hóa, nội dung “sáng, xanh, đẹp” các tuyến đường, trong khu dân cư chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo nên những “miền quê đáng sống” - điểm nhấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới trong tỉnh.
Để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã ban hành điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, điều kiện xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020. Bên cạnh những tiêu chí, chỉ tiêu về phát triển sản xuất, thu nhập, hạ tầng thì những tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung hướng tới xây dựng cảnh quan, môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp” đã được quan tâm như: Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường khu dân cư; cải tạo cảnh quan, môi trường vườn hộ; trồng cây xanh, trồng hoa các tuyến đường và nơi sinh hoạt cộng đồng; thực hiện thường xuyên việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư. Đây là những nội dung không cần quá nhiều kinh phí đầu tư của ngân sách nhà nước, nhưng lại cần rất nhiều thời gian, công sức và đặc biệt là sự thống nhất và tham gia của tất cả cộng đồng khu dân cư.
Từ thực tế kết quả xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu của các tỉnh như Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An và đặc biệt là Hà Tĩnh, để xây dựng được cảnh quan, môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp” trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới thì cần triển khai thực hiện một sốnội dung cụ thể như sau:
Cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn nội dung, mức độ, yêu cầu về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới, theo đúng quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc”, tránh tình trạng tư duy, suy nghĩ khi xã, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là kết thúc Chương trình.
Các địa phương lựa chọn những xã, thôn có đủ điều kiện và tập trung chỉ đạo xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu, tạo ra những điển hình về cảnh quan, môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp” để các địa phương trong tỉnh tham quan, học tập, rút kinh nghiệm, áp dụng sáng tạo và phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn, từng xã, đồng thời tạo thành phong trào thi đua giữa các cộng đồng dân cư và các địa phương.


Mô hình đường hoa xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường

Ngoài những nội dung yêu cầu có nguồn lực đầu tư lớn từ ngân sách nhà nước như: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt thì cần làm tốt công tác vận dụng các cơ chế, chính sách hiện có để hỗ trợ nhân dân trồng và chăm sóc cây xanh, cải tạo vườn tạp; thực hiện tuyên truyền, vận động, xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực từ cộng đồng dân cư để xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư, đặc biệt là sự tham gia trực tiếp ngày công lao độngcủa nhân dân trong trồng và chăm sóc cây xanh, hoa ven các tuyến đường nơi sinh hoạt cộng cộng, công tác vệ sinh và thu gom rác thải thường xuyên trong khu dân cư.
Cùng với hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, xây dựng được cảnh quan, môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp” sẽ tạo ra những điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới, hình thành nên những “miền quê đáng sống” trên địa bàn tỉnh trong thời gian không xa./.

 

Ngày đăng: 04/04/2019 Tác giả: Lương Văn Hành - Văn phòng Điều phối CT XDNTM - Số lần được xem: 314

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »