Phúc Yên xây dựng nông thôn mới về đích nhưng không dừng lại


Phúc Yên là đô thị cửa ngõ, được coi là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm kinh tế công nghiệp - dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc, với diện tích tự nhiên  hơn 120 km², dân số trên 15 vạn người, có 10 đơn vị hành chính gồm 8 phường và 2 xã. Năm 2013, Phúc Yên được công nhận là đô thị loại III và đến năm 2018, Phúc Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Phúc Yên đã khẳng định được vai trò, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần kết nối giao lưu phát triển kinh tế với vùng thủ đô Hà Nội.

Xây dựng nông thôn mớiđường giao thông liên thôn, liên xã được trải nhựa,giúp cuộc sống người nông dân xã Ngọc Thanh được đổi mới

Khi bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020, với lợi thế có 4 xã tham gia chương trình gồm Cao Minh, Nam Viêm, Tiền Châu và Ngọc Thanh. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã xác định, đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần huy động toàn bộ các cấp, các ngành và nhân dân vào cuộc, tập trung các nguồn lực đầu tư, chỉ đạo triển khai, kiểm tra và đánh giá từng tiêu chí. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp thông qua việc ban hành các Nghị quyết, chương trình, đề án và hệ thống các văn bản thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM với 19 tiêu chí, 41 nội dung theo quy định. Do vậy, thành phố Phúc Yên đã có nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ nguồn vốn trong thực hiện xây dựng NTM đối với các xã như: Hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, sửa chữa cơ sở giáo dục…Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã chung sức, đồng lòng, phát huy nội lực nhằm khai thác thế mạnh sẵn có của địa phương và tranh thủ nguồn lực bên ngoài để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Kết quả, năm 2017 có 4 xã của thành phố Phúc Yên được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM.

Hiện nay, sau khi 2 xã Nam Viêm, Tiền Châu được nâng cấp lên thành phường, thành phố Phúc Yên còn 2 xã là Cao Minh và Ngọc Thanh cần tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.Theo tổng hợp, toàn thành phố đã huy động được 413.279 triệu đồng để xây dựng NTM, từ nguồn lực này, thành phố đã tập trung thực hiện các nhóm tiêu chí xây dựng NTM: Nhóm tiêu chí về quy hoạch, về hạ tầng kinh tế xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, về văn hóa, xã hội, môi trường.Nhân dân địa phương đã đóng góp ngày công và hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng các công trình NTM,hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn ở các xã đã được hoàn thiện, chủ động xây dựng, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Qua quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn các xã đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại, gia trại có hiệu quả. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41,3 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều xã Cao Minh còn 0,76%, xã Ngọc Thanh còn 1,28%, ở 2 địa phương này người lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt tỷ lệ 98%.

Các hoạt động về văn hóa - xã hội, vệ sinh môi trường được thành phố và các địa phương quan tâm, đến nay đã hoàn thành phổ cập giáo dục ở tất cả các cấp học do thành phố quản lý. Chương trình, dự án Quốc gia về y tế được triển khai hiệu quả; công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Bà con nhân dân trên địa bàn đã có ý thức tự giác, cùng nhau dọn dẹp,  chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn và đã xóa bỏ hoàn toàn nghề sản xuất gạch ngói thủ công gây ô nhiễm môi trường tại xã Cao Minh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được duy trì, chất lượng ngày càng nâng cao, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tất cả các thôn đều đạt tiêu chuẩn làng văn hóa.

Thành phố Phúc Yên đã được Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức thẩm định, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.Với mục tiêu xây dựng NTM là đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm của người dân khu vực nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, gắn phát triển nông thôn với phát triển đô thị. Các cấp chính quyền thành phố Phúc Yên chỉ đạo 2 xã Cao Minh, Ngọc Thanh  không được phép hài lòng với những thành công đã đạt được mà phải tiếp tục thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn NTM, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng của Trung ương và quy định cụ thể của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%.

Để đạt được như vậy, trong thời gian tới, thành phố cần có giải pháp cụ thể nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế để tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương để hướng tới mục tiêu cao hơn là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng thành phố Phúc Yên ngày càng giàu mạnh, xứng đáng là trung tâm Kinh tế, dịch vụ, du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc./.

Ngày đăng: 04/09/2019 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 627

Tin bài cùng chuyên mục

Văn bản mới


Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa
Xem tất cả »