Xây dựng nông thôn mới

Đổi mới trong công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Tường
24/11/2017
Tính đến nay, Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) của tỉnh ta nói chung và của huyện Vĩnh Tường nói riêng cũng đã đi qua một chặng đường. Trải qua những thăng trầm, khó khăn, vất vả, với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và nhất là sự cố gắng, chung tay, góp sức của nhân dân.
Xem chi tiết »
Đổi mới trên quê hương Quất Lưu
24/11/2017
Sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, Quất Lưu đã về đích thành công, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.
Xem chi tiết »
Tập huấn xây dựng Nông thôn mới năm 2017
22/11/2017
Thực hiện Kế hoạch số 8362/KH-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.
Xem chi tiết »
Nâng cao hiệu quả kinh tế cho xã viên HTX sản xuất rau an toàn
22/11/2017
Nhằm tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, cùng với nhu cầu sử dụng rau sạch, an toàn cho sức khỏe của người dân đang được xã hội hết sức quan tâm.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »