Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc: Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
10/11/2017
Sau gần hai năm được công nhận huyện đạt chuẩn NTM và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ đến nay, BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện Yên Lạc luôn tích cực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục thực hiện giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »