Xây dựng nông thôn mới

Đại Đồng giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
21/09/2018
Trước khi bắt tay vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Đại Đồng mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí.
Xem chi tiết »
Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
12/09/2018
Triển khai Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phúc đã kế thừa và tiếp tục phát huy những thành quả sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Xem chi tiết »
Sông Lô phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
07/09/2018
Sau 8 năm thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sông Lô đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Xem chi tiết »
Bước chuyển mình của nông nghiệp Tam Dương sau 20 năm tái lập
30/08/2018
Sau 20 năm tái lập huyện, mảnh đất Tam Dương đến nay đã có nhiều đổi thay, đời sống nhân dân ngày một nâng cao.
Xem chi tiết »
Lễ Công bố xã Đại Đình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
30/08/2018
Sáng ngày 27/8/2018, UBND huyện Tam Đảo đã tổ chức Lễ công bố xã Đại Đình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017.
Xem chi tiết »
Kết quả thu gom, xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
29/08/2018
Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 83/112 xã (đạt 74,1%) đạt chuẩn nông thôn mới, riêng tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm có 98/112 xã đã đạt.
Xem chi tiết »
Sông Lô phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo trong xây dựng NTM
26/08/2018
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, đâyđược coi là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, hợp lòng dân.
Xem chi tiết »
Kim Xá hoàn thành 14/19 tiêu chí nông thôn mới
21/08/2018
Kim Xá là một xã nằm ở phía Bắc huyện Vĩnh Tường, là địa phương thuần nông, nhân dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, đến nay Kim Xá đã hoàn thành 14/19 tiêu chí.
Xem chi tiết »
Xã Hồng Phương phấn đấu giữ vững các tiêu chí nông thôn mới
21/08/2018
Được công nhận xã đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2015. Đến nay, sau 3 năm về đích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc đã và đang triển khai những giải pháp linh hoạt, cụ thể nhằm giữ vững và phát triển bền vững các tiêu chí NTM.
Xem chi tiết »
Vĩnh Phúc đồng hành cùng chương trình khoa học với sự nghiệp Nông thôn mới
10/08/2018
Nhằm góp phần thúc đẩy hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Văn bản mới


Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa
Xem tất cả »