Xây dựng nông thôn mới

Đại Đình hoàn thành 19/19 tiêu chí xã đạt chuẩn NTM
18/05/2018
Sau 7 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn tại Đại Đình (Tam Đảo) đã có nhiều khởi sắc: Hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao,... Hiện tại, xã Đại Đình đã hoàn thành 19 tiêu chí và đang đợi UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn NTM.
Xem chi tiết »
Tam Dương hoàn thành 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới
26/04/2018
Tam Dương phấn đấu sẽ hoàn thành các tiêu chí và trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019.
Xem chi tiết »
Đồng Tĩnh nỗ lực trên con đường trở thành xã đạt chuẩn NTM
19/04/2018
Đồng Tĩnh là một xã miền núi nghèo trên địa bàn huyện Tam Dương, nhân dân trong xã sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thực sự như làn giómới giúp Đồng Tĩnh chuyển mình phát triển nông thôn ngày một toàn diện.
Xem chi tiết »
Tam Dương tăng cường công tác tuyên truyền trong xây dựng Nông thôn mới
22/03/2018
Tam Dương luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng CTMTQG về xây dựng Nông thôn mới phải được đặt lên hàng đầu, phải đi trước một bước và phải được triển khai theo lộ trình, xác định từng nội dung, cách thức triển khai cụ thể trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể. Chính vì vậy, trong 7 năm thực hiện CTMTQG về xây dựng Nông thôn mới, huyện Tam Dương đã thu được những kết quả quan trọng.
Xem chi tiết »
Văn Quán trên con đường phấn đấu về đích NTM
16/03/2018
Văn Quán là xã nằm ở phía Nam của huyện Lập Thạch, có diện tích đất tự nhiên trên 706 ha, với trên 1.500 hộ dân, chia làm 16 thôn dân cư.
Xem chi tiết »
Nông thôn mới trên Đồng Quế hôm nay
30/12/2017
Xã Đồng Quế (huyện Sông Lô) là một trong những xã điểm về xây dựng nông thôn mới, được công nhận đạt chuẩn năm 2013.
Xem chi tiết »
Lãng Công đổi thay cùng Nông thôn mới
26/12/2017
Xã Lãng Công là xã miền núi của huyện Sông Lô, có diện tích tự nhiên 2.024,03 ha. Toàn xã có 1.768 hộ, trên 7.500 nhân khẩu; trong đó số hộ dân tộc Dao là 165 hộ với trên 780 nhân khẩu. Năm 2014, trong
Xem chi tiết »
Khuyến nông Vĩnh Phúc đồng hành cùng chương trình xây dựng nông thôn mới
30/12/2017
Trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, công tác khuyến nông được đánh giá có vai trò quan trọng, liên quan trực tiếp, góp phần
Xem chi tiết »
Những đổi thay qua chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Yên Lạc
27/12/2017
tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Yên Lạc có 17 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 16 xã. Là huyện tiếp giáp với các huyện, thành, thị có tốc độ tăng trưởng nhanh như: Thành phố Vĩnh Yên, thị
Xem chi tiết »
Thay đổi diện mạo NTM ở Vĩnh Tường
30/12/2017
Thay đổi diện mạo NTM ở Vĩnh Tường
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Văn bản mới


Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa
Xem tất cả »