Báo cáo thống kê

Báo cáo đánh giá môi trường và xã hội của tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Vĩnh Phúc - WB8
17/01/2019
Việt Nam là một trong những Quốc gia có mạng lưới đập và cơ sở hạ tầng thủy lợi lớn, bao gồm hơn 7.000 đập lớn nhỏ; trong đó hơn 750 đập lớn (đập có chiều cao hơn 15m hoặc từ 5m đến 15m với dung tích hồ trên 3 triệu m3) và số lượng đập nhỏ (chiều cao đập nhỏ hơn 15m và dung tích hồ nhỏ hơn 3 triệu m3) ước tính hơn 6.000 đập chủ yếu là đập đất. Trong tổng số 4 triệu hecta đất nông nghiệp có hơn 3 triệu hecta được tưới thông qua 6.648 đập
Xem chi tiết »
Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) của dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Vĩnh Phúc (DRaSHIP) - WB8
17/01/2019
Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) được chuẩn bị cho tiểu dự án “Sửa chữa nâng cao an toàn đập tỉnh Vĩnh Phúc” do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ thực hiện chương trình an toàn đập của Chính phủ bằng cách sửa chữa, nâng cao sự an toàn của các đập và hồ chứa được ưu tiên để giảm thiểu các ảnh hưởng do thiên tai gây ra làm mất ổn định công trình, đe doạ đến tính mạng, tài sản và các cộng đồng hạ du; Sửa chữa, nâng cấp các công trình đầu mối bao gồm: Đập đất, làm mới gia cố tràn xả lũ, xây dựng cống mới theo tuyến cũ, làm đường thi công kết hợp quản lý và đường điện, bảo đảm an toàn hồ chứa trong vận hành khai thác, tạo nguồn nước tưới ổn định cho đất sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt nhân dân trong vùng dự án;
Xem chi tiết »
Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP) của tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Vĩnh Phúc WB8
17/01/2019
Báo cáo Kế hoạch Tái định cư này (RAP) được xây dựng cho Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập (DRSIP), tiểu dự án tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây gọi là Tiểu dự án) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Kế hoạch Tái định cư được lập dựa trên Khung chính sách tái định cư của dự án, các kết quả thống kê và kiểm kê tác động của tiểu dự án, tham vấn cộng đồng trong tháng 05 năm 2018. Nội dung chính của báo kế hoạch hành động tái định cư này gồm phần giới thiệu các tác động của tiểu dự án đến công tác thu hồi đất; các tiêu chí và điều kiện được hưởng bồi thường về đất và các tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án; bố trí tổ chức, kế hoạch thực hiện, dự toán chi phí, giám sát và đánh giá, tham vấn, tham gia và cơ chế giải quyết khiếu nại.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Báo cáo - Thống kê

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website