Báo cáo sơ bộ tình hình sản xuất thủy sản năm 2008


TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ VĨNH PHÚC

--------------------------

Số: 269 /TK-TS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

-----------------------------

Vĩnh Phúc, Ngày 11 tháng 9 năm 2008

 

BÁO CÁO SƠ BỘ

 TÌNH HÌNH SẢN XUÁT THỦY SẢN NĂM 2008

1.Tình hình nuôi trồng thủy sản:

Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2008 ước đạt 5.700,0 ha, tăng 0,1% so với năm 2007 (theo địa giới hành chính mới). Nhìn chung về diện tích nuôi trồng thủy sản Vĩnh Phúc đã cơ bản ổn định, các địa phương đã tận dụng và đưa vào khai thác diện tích mặt nước có thể nuôi trồng có hiệu quả. Tuy nhiên nuôi trồng thủy sản của Vĩnh Phúc có quy mô nhỏ lẻ và chưa có những vùng sản xuất tập trung lớn, chưa đa dạng về chủng loại thủy sản nuôi trồng. Năm 2008 ước diện tích nuôi cá đạt 5.552,8 ha, chiếm 97,4%, diện tích nuôi tôm càng xanh 1,0 ha.

Để khuyến khích nuôi trồng thủy sản được đa  dạng và tăng hiệu quả kinh tế, Năm 2008 Chi cục thủy sản kết hợp cùng phòng kinh tế, trạm khuyến nông các huyện, thị, thành phố đã tổ chức một số mô hình nuôi trồng như: Tôm cành xanh 1,0 ha, cá Lóc 0,5 ha, cá chim trắng 1,0 ha, rô phi đơn tính 1,0 ha, cá lúa 10,0 ha. Chi cục thủy sản tiếp tục thực hiện đề tài nuôi trồng thử nghiệm cá Anh Vũ và cá Quế, năm 2008 tiếp tục nuôi thêm 71.000 con cá Quế ở hồ vân trục (Lập Thạch) và 300 con cá Anh Vũ  ở Vũ Di (Vĩnh Tường). Ngoài ra Chi Cục đang nuôi thử nghiệm tôm Hùm nước ngọt ở các huyện : Vĩnh Yên, Lập Thạch, Yên Lạc, Vĩnh Tường.

Năm 2008 diện tích ước cá giống đạt 146,2 ha tăng 1,8 ha so với năm 2007. Sản xuất giồng thủy sản ngày càng ổn định và phát triển, ngoài các đơn vị sản xuất giống lớn của tỉnh đã có nhiều hộ chuyển sang chuyên sản xuất con giống  để cung cấp cho thi trường trong tỉnh và đặc biệt là cung cấp con giống cho các tỉnh lân cận.

Nuôi trồng thủy sản ở Vĩnh Phúc ngày càng đi vào thâm canh, các hộ tích cực đầu tư con giống, cải tạo ao, đầm, hồ và các diện tích nuôi trồng khác nên năng suất trong nuôi trồng thủy sản tăng. Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2008 toàn tỉnh ước đạt 10.904,4 tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Hiện nay sản lượng thủy sản của các hộ nuôi trồng thủy sản chủ yếu vẫn là cá, Song đã chú ý đưa vào nuôi trồng nhiều giống cá đem lại giá trị kinh tế như: Chim trắng, rô phi đơn tính, cá lóc… Ngoài ra có một số hộ nuôi tôm càng xanh ở các huyện: Vĩnh Yên,Tam Dương, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, nhưng diện tích ít 1,0 ha sản lượng ước đạt 2,3 tấn.

2. Tình hình khai thác thủy sản:

Sản lượng khai thác thủy sản của Vĩnh Phúc giảm do nguồn thủy sản tự nhiên ngày càng khan hiếm và đầu năm 2008 có đợt rét đậm, rét hại kéo dài làm nhiều loại thủy sản ngoài tự nhiên bị chết rét. Ước năm 2008 sản lượng khai thác đạt 1.375,1 tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ, trong đó:khai thác cá ước đạt 188,0 tấn, tôm 150,4 tấn, thủy sản khác 1.0337 tấn.

3.Tình hình sản xuất giống thủy sản:

Sản xuất giống thủy sản ở Vĩnh Phúc ngày càng ổn định và phát triển. Nuôi trồng thủy sản đang từng bước được đầu tư, thâm canh cao, nên nhu cầu về giống ngày càng nhiều và đa dạng. Trong tỉnh có 3 đơn vị chuyên sản xuất giống lớn: Chi Cục thủy sản, Trung Tâm giống thủy sản cấp I, Công ty CP giống thủy sản Yên Lạc, Ngoài ra còn có một số hộ chuyên ươm giống đã cung cấp đủ và đa dạnh con giống cho bà con nuôi trồng trong tỉnh và một số tỉnh phía Bắc, nên lượng giống thủy sản tiếp tục tăng. Năm 2008 sản xuất giống thủy sản của Vĩnh Phúc ước đạt 2.350,3 triệu con, tăng 27,2% so với năm 2007.

Năm 2008 Chi Cục Thủy sản và Trung tâm giống thủy sản cấp I, cung ứng được một số loại thủy sản có giá kinh tế cao cho thi trường: 1,25 triệu con cá chim trắng và cá ro phi đơn tính 0,65 triệu con. Ngoài ra còn thực hiện các mô hình và các đề tài để khuyến khích và phát triển ngành thủy sản, đồng thời tiếp tục công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ: nhận chuyển giao công nghệ nuôi thử đàn cá Lăng Chấm bố mẹ để cho đẻ, tổ chức tuyển chọn dàn cá truyền thống, cho sinh sản ba ba gai, nhập công nghệ sản xuất cá rô  phi đơn tính…

4.Giá tri sản xuất thủy sản:

Giá tri sản xuất theo giá thực tế: Năm 2008 ước đạt 237.632,1 triệu đồng, trong đó: thủy sản nuôi trồng ước đạt 196.513,8 triệu đồng, thủy sản khai thác 15.367,1 triệu đồng, dịch vụ thủy sản 25.751,2 triêu đồng.

Giá tri sản xuất theo giá cố định: Năm 2008 ước đạt 109.216,2 triệu đồng trong đó thủy sản nuôi trồng ước đạt 87.245,6 triệu đồng, thủy sản khai thác 4.480,5 triệu đồng, dịch vụ thủy sản 17.490,1 triệu đồng.

*Tóm lại:

Đầu năm 2008 nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Vĩnh Phúc tuy có gặp nhiều khó khăn do thời tiết rét đậm, rét hại đã làm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản của bà con. Song được sự chỉ  đạo tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương và lỗ lực của bà con, nuôi trồng thủy sản của Vĩnh Phúc tiếp tục ổn định và phát triển. Thời tiết giữa năm có mưa nhiều đảm bỏa đủ lượng nước trong các ao, hồ, đầm cho nuôi trồng thủy sản phát triển. Công tác khuyến ngư tiếp tục được tăng cường với  nhiều mô hình nuôi trồng và nhiều loài giống mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mặt khác bà con nuôi trông thủy sản cũng đã tích cực đầu tư, thâm canh nâng cao hiệu quả nuôi trồng. Sản xuất giống thủy sản tiếp tục đạt khá với nhiều loại giống đã tạo điều kiện cho nuôi trông phát triển. Kết quả sản xuất  ngành thủy sản năm 2008 đạt khá, ước sản lượng sản phẩm và giá trị sản xuất thủy sản tăng so với năm 2007, nuôi trồng thủy sản đã từng bước đa dạng được chủng loại và có sự chuyển hướng sang những giống có hiệu kinh tế cao./.

 

Xem chi tiết …

 

Nơi nhận:

-Vụ Nông, Lâm nghiệp-TCTK;                                        

-LĐ Cục TK;                                          

-Lưu NN.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Đức Thảo

Ngày đăng: 19/07/2016 - Số lần được xem: 2704

Báo cáo - Thống kê

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website