Một số trang web về lúa gạo


Trang web của Hội Lương Thực Việt Nam
Website: http://www.vietfood.org.vn

Trang web Gạo Việt Nam
Website: http://www.rice.com.vn

Chuyên trang lúa gạo của AgroViet
Website: http://xttm.agroviet.gov.vn/
Sau khi mở trang web, nhấp chuột vào biểu tượng lúa gạo phía trên bên trái

Công ty Syngenta
Website: http://www.syngentaprofessionalproducts.com


 Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn các tỉnh trên cả nước
 Các viện nghiên cứu về lúa gạo và các trưởng đại học nông nghiệp
 Các cơ quan quản lý có liên qua đến lúa gạo
 Các công ty lương thực

Ngày đăng: 23/02/2011 - Số lần được xem: 1604

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ