Kỹ thuật bón phân cho lúa ở đồng bằng sông Cửu Long


a. Đất phù sa sông Tiền và sông Hậu

* Sử dụng phân bón NPK riêng rẽ:( NPK: 100,60,60)

Giống

Lọai phân

Số lượng (kg/ ha)

Bón lót

(%)

Thúc đợt 1

(%)

Khi lúa

hồi xanh

Thúc đợt

2 (%)

Khi phân

hóa đòng

Thúc đợt 3

(%)

Trước trỗ bông12 –

15 ngày

 

Ngắn ngày

Phân chuồng

8000

100

-

-

 

Urê

217

40

40

20

 

Lân supe

300

100

-

-

 

Kaliclorua

120

30

30

40

 

Trung, dài ngày

Phân chuồng

8000

100

-

-

-

Urê

217

30

40

20

10

Lân supe

300

100

-

-

-

Kaliclorua

120

30

20

40

10

* Sử dụng phân bón NPK tổng hợp

Giống

Lọai phân

Số lượng (kg/ ha)

Bón lót

(%)

Thúc đợt 1

(%)

Khi lúa

hồi xanh

Thúc đợt 2

(%)

Khi phân

hóa đòng

Thúc đợt 3

(%)

Trước trỗ bông12 –

15 ngày

Ngắn ngày, Trung và dài ngày

Phân chuồng

8000

100

-

-

 

Phun Đầu trâu 009 theo hướng dẫn

 

Đầu trâu

Te-1

400

50

50

-

Đầu trâu

Te-2

100

-

-

100

Đầu trâu

(NPK: 17, 12, 5)

415-550

30

40

30

 b. Đất phèn và mặn

Áp dụng tỷ lệ nêu trên, song cần tăng lượng phân Lân từ 100 lên 150 kg P2O5  / ha, tương ứng 500- 750 kg Lânsupe/ha, hoặc 200- 300 kg/ha Lân hạt đầu Trâu, hoặc 150- 200kg/ha Lân IndoGuano( Lân thiên nhiên, 22% Lân, 19% Canxi và nguyên tố trung, vi lượng khác).

Ngày đăng: 22/02/2011 Tác giả: ST - Số lần được xem: 2674

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ