Sâu năn hại lúa


Pachydiplosis oryzae Wood- Mason

Sâu năn thường phát sinh thành dịch Khi trời âm u, mưa nhiều, nhiệt độ từ 22-250C, ẩm độ từ 80-90%. Muỗi năn phá hại chủ yếu thời kỳ mạ đã lớn và lúa cấy mới bén chân. Lúa mùa bị hại nặng hơn lúa xuân;mùa sớm bị hại nặng hơn mùa chính vụ

* PHÒNG TRỪ

- Sử dụng các giống kháng sâu năn.

- Vệ sinh đồng ruộng, diệt trừ cỏ dại.

- Điều chỉnh thời vụ lệch pha với thời gian phát sinh gây hại của sâu năn.

- Bón phân cân đối, đặc biệt tăng lượng phân lân để hạn chế sâu năn.

- Dùng bẫy đèn diệt muỗi

- Bảo vệ ong ký sinh là thiên địch của sâu năn

-Ruộng chớm bị sâu năn cần kịp thời tháo nước phơi ruộng hạn chế sự lây lan phát triển của sâu.

- Dùng thuốc dạng hạt như Vibasu 10H, Basudin 10H hoặc Furadan 3G trộn với đất bột rắc theo từng ổ để diệt sâu non

 

Ngày đăng: 23/02/2011 Tác giả: ST - Số lần được xem: 1114

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ