Các thời điểm, căn cứ để phát hiện phòng trừ sâu, bệnh và chuột


1. Sâu cuốn lá nhỏ: Theo dõi ruộng trũng hẩu ven làng làm căn cứ.

2. Rầy nâu: Theo dõi giống nhiễm ở ruộng năm trước bị rầy khi lúa bắt đầu ngậm sữa, khi rầy non tuổi 2- 3 (màu trắng hơi nâu).

3. Rầy lưng trắng: Đầu vụ khô hạn, giống lúa lai, ruộng lúa lá vàng.

4. Sâu đục thân 2 chấm: Bướm vào đèn rộ trùng với lúa thấp tho trỗ với các ruộng trỗ muộn, ven hồ đầm.

5. Bệnh đạo ôn: Thời tiết âm u, ấm và ẩm, giống nhiễm bệnh.

6. Bệnh khô vằn, thối bẹ lá đòng: nước không đều, cấy dày, lúa quá tốt, giống lá xoè.

7. Bệnh bạc lá: Cấy quá dày, dùng nhiều đạm, ít phân chuồng.

8. Bệnh lúa vàng lùn, lùn xoắn lá: Có rầy nâu, cây lúa bị bệnh.

9. Chuột hại: Phải tổ chức cộng đồng, từ tháng 11- 2 và tháng 7- 8 hàng năm.

Ngày đăng: 23/02/2011 Tác giả: ST - Số lần được xem: 853

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ