Danh mục các thuốc trừ các loại dịch hại khác và thuốc kích thích sinh trưởng


THUỐC TRỪ CÁC LOẠI DỊCH HẠI KHÁC VÀ KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG CHO LÚA

TT

TÊN HOẠT CHẤT – NGUYÊN LIỆU (COMMON NAME

TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADE NAME)

ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ (CROP/PEST)

TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ(APPLICANT)

1. Thuốc trừ chuột:

1

Bromadiolone(min 97%)

Broma 0.005 H

chuột hại lúa

Guizhou CVC INC.  (Tổng Công ty Thương mại Zhongyue Quý Châu Trung Quốc)

 2

Coumatetralyl(min 98%)

Racumin 0.0375 paste; 0.75  TP

0.0375 paste: chuột hại  ruộng lúa
0.75  TP: chuột hại đồng ruộng

Bayer Vietnam Ltd (BVL)

2. Thuốc điều hoà sinh trưởng:

1

Acid Gibberellic 1.34% + ZnSO4  + MnSO4 + CuSO4 + NPK + FeSO4 + Borax

Vimogreen 1.34 DD; 1.34 BHN

1.34DD: kích thích sinh trưởng lúa

Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam

2

Alpha  - Naphthyl acetic acid

HQ  - 301 Fructonic 1 %  DD

kích thích sinh trưởng lúa

Cơ sở  Nông dược  sinh nông, Tp. HCM

3

ATCA 5.0 % + Folic acid 0.1 %

Samino 5.1 DD

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn

4

Auxins 11 mg/l + Cytokinins  0.031mg/l  + Gibberellic

Kelpak SL

kích thích sinh trưởng lúa

Behn Meyer Agricare (S) Pte Ltd

Brassinolide
(min 98%)

Dibenro 0.15WP; 0.15EC

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH Nông dược Điện Bàn

 

Cozoni 0.1 SP, 0.0075 SL

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty CP Nicotex

6

Cytokinin (Zeatin)

Agrispon 0.56 SL

kích thích sinh trưởng lúa

Cali – Parimex. Inc.

7

Dịch chiết từ cây  Lychnis viscaria

Comcat 150 WP

kích thích sinh trưởng lúa,

Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd

8

Fugavic acid

Siêu to hạt 25 SP

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH TM - SX Phước Hưng

Gibberellic acid

Azoxim 20 SP

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty CP Nicotex

 

 

Gibgro 10 SP; 20 T

10SP: kích thích sinh trưởng lúa

Nufarm Ltd, Australia

 

 

Gibline 20 T

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang

 

 

Gibta T 20 (GA3)

kích thích sinh trưởng lúa

Bailing International Co., Ltd

 

 

Gippo 20T

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông

 

 

Goliath 10SP

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH PT KT mới sinh học Đông Dương

 

 

Highplant 10 WP

điều hoà sinh trưởng lúa

Công ty CP Đồng Xanh

 

 

Map – Combo 10 powder

kích thích sinh trưởng lúa

Map Pacific PTE Ltd

 

 

ProGibb 10 SP; T 20 tablet; 40%WSG

10SP, 40%WSG:  kích thích sinh trưởng lúa 
T 20 tablet: kích thích sinh trưởng lúa

Valent BioSciences Corporation USA

 

 

Proger 20 WP

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH - TM Thái Nông

 

 

Super GA3  50T, 100T, 100 SP, 200WP, 200 T

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH An Nông

 

 

Tungaba 5T, 20T

5T: kích thích sinh trưởng lúa
20T: kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH SX -TM & DV  Ngọc Tùng

10

Gibberellic acid + NPK  +  Vi lượng

Lục diệp tố 1lỏng

kích thích sinh trưởng lúa

Viện Bảo vệ thực vật

 11

Gibberellic acid 1% + 5% N+ 5% P2O5 + 5% K2O + Vi lượng

Super sieu 16 SP, 16 SL

16SP: kích thích sinh trưởng lúa 
16SL: kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH SX - TM & DV Ngọc Tùng

12

Gibberellic acid 20g/l + N 30g/l + P2O5 30g/l + K2O 30g/l + vi lượng

Gibusa 110 SL

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

13

Gibberellins

Stinut 5 SL

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao

14 

Nucleotide (Adenylic acid, guanylic acid, cytidylic acid, Uridylic acid)

Lục Phong 95  0.05 L

kích thích sinh trưởng lúa

Viện Bảo vệ thực vật

15

a - Naphthyl Acetic Acid (a - N.A.A)  + b - Naphthoxy Acetic Acid (b - N.A.A) +  ZnSO4 + MgSO4  + CuSO4  + NPK

Vipac 88

dùng để xử lý hạt (ngâm) và dùng để phun cho lúa

Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam

16

a - Naphthalene Acetic Acid (a - N.A.A)

HD 207 1 lỏng

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH - TM Thái Nông

17

Paclobutrazol (min 95 %)

Atomin 15 WP

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH - TM Thái Nông

 

 

Bidamin 15 WP

kích thích sinh trưởng lúa

Bailing International Co., Ltd

 

 

Bonsai 10 WP

kích thích sinh trưởng lúa

Map  Pacific  PTE Ltd

 

 

BrightStar  25 SC

điều hoà sinh trưởng lúa

Công ty TNHH Hoá Nông Hợp Trí

 

 

Super Cultar Mix  10 WP, 15 WP

15WP: kích thích sinh trưởng lúa

Doanh nghiệp Tư nhân TM Tân Quy

18

Sodium - 5 – Nitroguaiacolate 0.3%

ACXONICannong 1.8DD

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH An Nông

 

+ Sodium  - O - Nitrophenolate 0.6%+ Sodium - P -

Atonik 1.8 DD, 5 G

15 G: kích thích sinh trưởng lúa

Asahi chemical MFG  Co., Ltd

 

Nitrophenolate 0.9%

Ausin 1.8 EC

kích thích sinh trưởng lúa

Forward International Ltd

 

Canik 1.8 DD

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty CP TST Cần Thơ

 

+ Sodium - P – Nitrophenolate (Nitrophenol) 0.9%+ Sodium - 2,4 Dinitrophenol  0.15%

Dotonic 1.95 DD

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH TM và DV Thạnh Hưng

Litosen 1.95 EC

kích thích sinh trưởng lúa

Forward International Ltd

19

Sodium - 5 – Nitroguaiacolate (Nitroguaiacol) 0.085% + Sodium -0 - Nitrophenolate (Nitrophenol) 0.185% + Sodium - P – Nitrophenolate (Nitrophenol) 0.285% + Sodium - 2,4 Dinitrophenol  0.035%

Litosen  0.59 G

kích thích sinh trưởng lúa

Forward International Ltd

20

Sodium - 5 – Nitroguaiacolate (Nitroguaiacol) 3.45g/l + Sodium -0 - Nitrophenolate (Nitrophenol) 6.9g/l + Sodium - P – Nitrophenolate (Nitrophenol) 10.35g/l + Sodium - 2,4 Dinitrophenol  1.73g/l

Dekamon  22.43 L

kích thích sinh trưởng lúa

P.T.Harina Chem Industry Indonesia

21

Sodium - 5 - nitroguaiacolate 0.3% + Sodium ortho - nitrophenolate 0.4% + Sodium para -nitrophenolate 0.7%

Kithita 1.4 DD

kích thích sinh trưởng lúa

Công ty TNHH Bạch Long

22

Uniconazole
(min 90%)

Stoplant 5 WP

điều hoà sinh trưởng lúa

Công ty CP Đồng Xanh

3. Thuốc trừ  ốc (Động vật nhuyễn thể):

1

Metaldehyde

Bolis 4B, 6B

ốc bươu vàng hại lúa

Công ty TNHH ADC

 

 

Corona  80WP

ốc bươu vàng hại lúa

Công ty TNHH - TM ACP

 

 

Deadline - 40 4 %  cream line

ốc bươu vàng hại lúa

Pace International LLC, USA

 

 

Deadline Bullets 4%

ốc bươu vàng hại lúa

Pace International LLC, USA

 

 

Helix  500 WP

ốc bươu vàng hại lúa

Công ty TNHH - TM Tân Thành

 

 

Moioc 6 H

ốc bươu vàng hại lúa

Công ty TNHH – TM Thanh Sơn A

 

 

Molucide 80 WP

ốc bươu vàng hại lúa

Công ty TNHH Nhất Nông

 

 

Osbuvang 5G; 80WP

ốc bươu vàng hại lúa

Công ty TNHH  BVTV  An Hưng Phát

 

 

Slugsuper 500 WP

ốc bươu vàng hại lúa

Công ty TNHH - TM Nông Phát

 

 

Tomahawk 4G

ốc bươu vàng hại lúa

Công ty TNHH Nông dược Điện Bàn

 

 

TRIOC annong 50WP; 80WP

ốc bươu vàng hại lúa

Công ty TNHH An Nông

 

 

Yellow - K 10BR

ốc bươu vàng hại lúa

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông

Metaldehyde 40% + Carbaryl 20%

Kiloc 60WP

ốc bươu vàng hại lúa

Công ty TNHH ADC

3

Niclosamide
(min 96%)

Bayluscide 250EC

ốc bươu vàng hại lúa

 

 
 

Ngày đăng: 23/02/2011 Tác giả: ST - Số lần được xem: 1756

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ