Bệnh phấn trắng hại hoa cúc


1. Triệu chứng

Vết bệnh xuất hiện trên lá non, trên những phần non của cây đang tăng trưởng, dạng bột màu trắng xám như bột phấn, hình bất định. Mặt dưới lá mô chuyển sang màu vàng nhạt. Bệnh này làm cho lá khô héo rụng sớm, nụ thối, hoa nhỏ không nở được, hoặc nở lệch về một bên.

2. Tác nhân gây bệnh

Do nấm Didium Chrysanthemi gây ra.

3. Quy luật phát sinh phát triển

Nấm này chỉ phát triển thuận lợi ở nhiệt độ 15-250C. Nếu nhiệt độ cao hơn 330C, nấm sẽ chết sau 24 giờ.

4. Biện pháp phòng trừ

- Cắt hủy cành lá bị bệnh.

- Bón Kali để tăng sức chống chịu cho cây.

- Thay đổi thời điểm trồng cúc (để tránh thời điểm bệnh phát triển mạnh).

Dùng các loại thuốc: Kasuran 0,15%, Derosal 0,1-0,15%., Ridomil MZ 72WP nồng độ 0,3% phòng trừ rất hiệu quả.

Ngày đăng: 18/07/2016 Tác giả: ST - Số lần được xem: 1057

CSDL Nông nghiệp

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website