Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 30-10-2018


Vụ Đông 2018: -  Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến kỳ báo cáo ngày 30/10/2018 là: 14.470,59 ha, đạt 76,16% kế hoạch, bằng 93,58% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 7.471,02 ha, đạt 73,25% kế hoạch, bằng 82,26% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 66,48 ha; Phúc Yên: 238,0 ha; Lập Thạch: 1.341,74 ha; Sông Lô: 1.043,0 ha; Tam Dương: 1.168,0 ha; Tam Đảo: 683,0 ha; Bình Xuyên: 513,0 ha; Yên Lạc: 1.155,10 ha; Vĩnh Tường: 1.262,70 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 1.540,10 ha đạt 86,52% kế hoạch, bằng 107,75% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 97,70 ha; Phúc Yên: 31,30 ha; Lập Thạch: 292,70 ha; Sông Lô: 235,70 ha; Tam Dương: 209,0 ha; Tam Đảo: 157,0 ha; Bình Xuyên: 122,0 ha; Yên Lạc: 229,0 ha; Vĩnh Tường: 165,70 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 3.325,68 ha, đạt 66,51 % kế hoạch, bằng 102,14% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 203,84 ha; Phúc Yên: 184,50 ha; Lập Thạch: 470,12 ha; Sông Lô: 198,80 ha; Tam Dương: 372,0 ha; Tam Đảo: 174,40 ha; Bình Xuyên: 244,80 ha; Yên Lạc: 573,50 ha; Vĩnh Tường: 903,72 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1165,34 ha đạt 84,08% kế hoạch, bằng 113,51% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 177,02 ha đạt 70,81% kế hoạch, bằng 109,99% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 10,65 ha; Phúc Yên: 11, Lập Thạch: 26,60 ha; Sông Lô: 5,1 ha, Tam Dương: 44,0 ha; Tam Đảo: 33,0 ha; Bình Xuyên: 12,0 ha, Yên Lạc: 18,0 ha; Vĩnh Tường: 16,67 ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 988,32 ha, đạt 87,0% kế hoạch, bằng 114,20% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 11,17 ha; Phúc Yên: 11,5 ha; Lập Thạch: 45,86 ha; Sông Lô: 2,6 ha; Tam Dương: 13,5 ha; Tam Đảo: 22,0 ha; Bình Xuyên: 19,0 ha; Yên Lạc: 792,80 ha; Vĩnh Tường: 69,89 ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 968,45 ha, đạt 152,75% kế hoạch, bằng 145,56% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 22,5 ha; Phúc Yên: 73,30 ha; Lập Thạch: 286,75 ha; Sông Lô: 61,30 ha; Tam Đảo: 40,30 ha; Bình Xuyên: 30,0 ha; Yên Lạc: 17,0 ha; Vĩnh Tường: 437,3 ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 17/10- 23/10/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân cú mèo 0,2 con (bằng kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên, Tam Đảo); rầy nâu 0,71 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 5 con (Lập Thạch, Tam Dương); rầy lưng trắng 0,1 con (bằng kỳ trước), nơi cao 6 con (Lập Thạch); rầy xanh đuôi đen 0,1 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 4 con (Lập Thạch).

- Trên cây màu:

+ Trên cây ngô: Bệnh đốm lá, gỉ sắt tiếp tục hại nhẹ một số diện tích ngô trồng sớm, tỷ lệ lá hại phổ biến 3-5%, cao 15% (các xã Đại Tự, Hồng Châu - huyện Yên Lạc). Sâu đục thân gia tăng gây hại, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,4 - 0,8%; cao 3-6%, cục bộ 11% (xã Đồng Ích - huyện Lập Thạch).

+ Ngoài ra, châu chấu, sâu ăn lá, chuột, bệnh huyết dụ, gây hại rải rác.

+ Trên cây đậu tương, lạc: bệnh lở cổ rễ hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cục bộ 2,5% (các xã Yên Phương, Đại Tự - huyện Yên Lạc). Ngoài ra sâu cuốn lá, sâu khoang hại rải rác, mật độ sâu thấp.

- Trên cây rau:

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai gia tăng gây hại một số diện tích dưa cuối vụ, tỷ lệ lá hại phổ biến 7 - 9%, cao 15 - 17%, cục bộ trên 20% (xã An Hòa - huyện Tam Dương). Ngoài ra bệnh héo xanh, bọ phấn, bọ trĩ gây hại rải rác.

+ Trên cây bí đỏ: Bệnh héo xanh hại rải rác tỷ lệ cây hại phổ biến 0,3 - 0,6%, cao 1 - 2%, cục bộ trên 3% (xã Phú Xuân, TT.Thanh Lãng - huyện Bình Xuyên).

+ Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang hại rải rác, mật độ 0,5-1 con/m2, cao 3 - 4 con/m2; bệnh sương mai hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5 - 1%.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 24/10- 30/10/2018:

- Trên cây màu:

+ Cây ngô: Châu chấu, sâu đục thân, chuột tiếp tục gia tăng gây hại mức nhẹ - trung bình. Sâu khoang, bệnh huyết dụ hại cục bộ; rệp cờ xuất hiện gây hại những diện tích ngô trồng sớm giai đoạn xoáy nõn - trỗ cờ.

+ Trên cây đậu tương, lạc: Sâu cuốn lá, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ… tiếp tục gia tăng gây hại, mức hại nhẹ - trung bình.

- Trên cây rau:

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai tiếp tục gia tăng gây hại mức trung bình - nặng cục bộ. Ngoài ra, bọ trĩ, bọ phấn hại rải rác.

+ Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang tiếp tục gia tăng gây hại; sâu xanh, bệnh sương mai, thối nhũn gây hại cục bộ.

+ Trên cây bí đỏ: bệnh héo xanh tiếp tục gia tăng gây hại.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

- Tăng cường vệ sinh đồng ruộng, tích cực làm đất trồng cây vụ Đông ưa lạnh như khoai tây, su hào, bắp cải,....

- Tích cực xáo xới, chăm sóc cây vụ Đông, không để nước ứ đọng trên ruộng; thực hiện bón phân cân đối để cây phát triển tốt, khỏe nhằm hạn chế sinh vật gây hại.

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật IPM, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trên cây vụ Đông.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống cây trồng và vật tư nông nghiệp; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên cây vụ đông.

- Đôn đốc các xã, phường tranh thủ thời tiết tạnh ráo triển khai diệt chuột tập trung đợt 3 (vụ Đông 2018).

- Đối với những diện tích dưa bị bệnh sương mai, giả sương mai gây hại có tỷ lệ lá bệnh trên 10%, phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu sau: Anvil 5SC, Aliette 80WP, Ridomil Gol 68WP...; bệnh héo xanh dùng thuốc Benlate C, Xanthomix 20WP, Kasai 21,2WP...

Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

- Tích cực sử dụng các loại: bẫy lồng, bẫy dính, bẫy sập... để bắt chuột; bẫy bám dính màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau màu; bả chua ngọt để thu hút diệt sâu khoang, sâu xám; bả hôi tanh để thu hút các loại bọ xít vào tiêu diệt nhằm hạn chế sinh vật gây hại cây trồng./.

Ngày đăng: 30/10/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 453

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website