Khuyến cáo Covid - 19 khi di chuyển trên các phương tiện


Ngày đăng: 16/03/2020 Tác giả: (Nguồn: Sở Thông tin và truyền thông Vĩnh Phúc theo văn bản số 189/STTTT-TTBCXB 16/03/2020) - Số lần được xem: 314

Tin bài cùng chuyên mục

Dịch bệnh, BVTV

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website