Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-07-2018


Vụ Mùa 2018: Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến kỳ báo cáo ngày 20/07/2018 là: 30.429,29 ha, đạt 94,71% kế hoạch, bằng 94,91% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây lúa: Diện tích gieo mạ là: 748,6 ha, bằng 85,90% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 43,0 ha; Phúc Yên: 50,0 ha; Lập Thạch: 110,0 ha; Sông Lô: 50,0 ha; Tam Dương: 80,0 ha; Tam Đảo: 80,0 ha; Bình Xuyên: 137,0 ha, Yên Lạc: 35,6 ha; Vĩnh Tường: 163,0 ha).

Diện tích lúa đã cấy, gieo thẳng là: 25.635,24 ha, đạt 94,95% kế hoạch, bằng 96,12% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1171,99 ha; Phúc Yên: 1.986,30 ha; Lập Thạch: 2.834,91ha; Sông Lô: 2.300,0 ha; Tam Dương: 3.228,50 ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 18,5 ha); Tam Đảo: 2.577,7 ha; Bình Xuyên: 2.900,0 ha; Yên Lạc: 4.041,0 ha; Vĩnh Tường: 4.594,84 ha (Trại Vũ Di - Trung tâm Giống cây trồng 17,9 ha)).

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 1.505,83 ha, đạt 79,46% kế hoạch, bằng 80,38% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 2,48 ha; Phúc Yên: 26,5 ha; Lập Thạch: 188,84 ha; Sông Lô: 318,60 ha; Tam Dương: 40,0 ha; Tam Đảo: 19,0 ha; Bình Xuyên: 100,0 ha; Yên Lạc: 137,0 ha; Vĩnh Tường: 673,41 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 139,87 ha, bằng 79,62% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 4,28 ha; Phúc Yên: 17,3 ha; Lập Thạch: 47,67 ha; Tam Dương: 39,0 ha; Tam Đảo: 31,0 ha; Vĩnh Tường: 0,62 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 1.450,78 ha, bằng 89,38% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 1.420,88 ha (Vĩnh Yên: 76,91 ha; Phúc Yên: 115,6 ha; Lập Thạch: 201,60 ha; Sông Lô: 85,0 ha; Tam Dương: 58,0 ha; Tam Đảo: 33,50 ha; Bình Xuyên: 93,0 ha; Yên Lạc: 214,20 ha; Vĩnh Tường: 543,61 ha).

- Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 29,9 ha (Vĩnh Yên: 0,30 ha; Phúc Yên: 17,4 ha; Tam Đảo: 8,7 ha; Vĩnh Tường: 3,5 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 486,81 ha, đạt 105,6% kế hoạch, bằng 81,30% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 283,84 ha (Vĩnh Yên: 1,1 ha; Phúc Yên: 9,0 ha; Lập Thạch: 156,29 ha; Sông Lô: 10,0 ha; Tam Dương: 15,0 ha; Tam Đảo: 15,0 ha; Bình Xuyên: 15,0ha; Yên Lạc: 31,9ha; Vĩnh Tường: 30,55).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 197,77 ha (Vĩnh Yên: 0,87 ha; Phúc Yên: 8,0 ha; Lập Thạch: 18,8 ha; Sông Lô: 72,70 ha; Tam Dương: 3,8 ha; Tam Đảo: 13,0 ha; Bình Xuyên: 12,0ha; Yên Lạc: 60,2 ha; Vĩnh Tường: 8,4).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 1.187,52 ha, bằng 106,24% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 52,3 ha; Lập Thạch: 407,29 ha; Sông Lô: 90,0 ha; Tam Đảo: 43,6 ha; Bình Xuyên: 40,0 ha; Yên Lạc: 100,50 ha; Vĩnh Tường: 453,83).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 11/07- 17/07/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân hai chấm 0,5 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Bình Xuyên); sâu đục thân cú mèo 0,1 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Bình Xuyên); sâu cuốn lá nhỏ 0,1 con (bằng kỳ trước), cao 1 con (Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Yên Lạc); rầy nâu 0,2 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên); rầy xanh đuôi đen 0,1 con (giảm so với kỳ trước), cao 2 con (Vĩnh Tường, Sông Lô).

- Trên lúa Mùa sớm:

+ Sâu đục thân 2 chấm lứa 3 (chủ yếu tuổi 2, 3, 4, 5) tiếp tục hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1-0,5%, cao 1- 3%, cục bộ 5% (các xã Đồng Ích, Xuân Lôi, Tử Du, Văn Quán - huyện Lập Thạch).

+ Sâu đục thân cú mèo (tuổi 3, 4, 5) hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1-0,5%, cao 2-3% (xã Kim Xá - huyện Vĩnh Tường, xã Đồng Tĩnh - huyện Tam Dương).

+ Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 2, 3, 4, 5, nhộng) tiếp tục gây hại rải rác, mật độ phổ biến 2 - 4 con/m2, cao 10-18 con/m2, cục bộ 25 con/m2 (các xã Đồng Tĩnh, An Hòa, Kim Long - huyện Tam Dương).

+ Sâu cuốn lá lớn (tuổi 4, 5, nhộng) hại rải rác, mật độ phổ biến 0,1-0,2 con/m2, cao 3-4 con/m2 (xã Định Trung, phường Hội Hợp - thành phố Vĩnh Yên).

+ Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại cục bộ mức nhẹ trên những chân đất trũng, gần mương, mật độ phổ biến 0,1-0,2 con/m2, cao 0,5-1 con/m2, cục bộ  2-3 con/m2 (xã Hợp Châu - huyện Tam Đảo).

+ Chuột hại cục bộ một số diện tích lúa gần đường đi, ven làng, đồi, gò... tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 - 0,4%, cao 1 - 3%, cục bộ trên 7% (xã Phú Xuân - huyện Bình Xuyên).

+ Bệnh nghẹt rễ, vàng lá sinh lý hại cục bộ một số diện tích đất chua, trũng; tỷ lệ khóm hại phổ biến 0,03 - 0,05%, cao 2-3% (phường Đồng Tâm - thành phố Vĩnh Yên).

- Trên cây rau:

+ Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ cây bị bệnh thấp.

+ Trên rau ăn lá: Sâu khoang, bệnh đốm lá tiếp tục hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ lá bị bệnh thấp.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 18/07- 24/07/2018:

- Trên lúa Mùa sớm:

+ Sâu đục thân 2 chấm lứa 3 tiếp tục gây dảnh héo cục bộ thành chòm ổ. Trưởng thành, trứng lứa 4 ra rải rác.

+ Sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 tiếp tục gây trắng lá rải rác, trưởng thành lứa 4 ra rải rác, rộ từ 20/7 - cuối tháng 7.

+ Bệnh nghẹt rễ, vàng lá sinh lý, chuột, châu chấu phát sinh gây hại rải rác. Chú ý theo dõi bệnh vàng lá di động.

- Cây rau, màu:

+ Trên rau họ thập tự: Sâu khoang, sâu xanh, bọ nhảy tiếp tục gia tăng gây hại ở mức nhẹ - trung bình.

+ Trên rau ăn lá: Sâu khoang, bệnh đốm tiếp tục hại rải rác.

+ Trên cây ngô: Sâu ăn lá, chuột tiếp tục gây hại.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp&PTNT (phòng Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn nông dân:

+ Chăm sóc sớm, đảm bảo kỹ thuật cho các trà lúa mùa nhằm tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt hạn chế sâu bệnh.

+ Tiếp tục gieo trồng các cây trồng vụ Mùa đảm bảo kế hoạch diện tích trong khung lịch thời vụ do Sở Nông nghiệp & PTNT đã hướng dẫn. Tăng cường bón lót phân hữu cơ hoai mục (hoặc phân vi sinh), vôi, lân (hoặc NPK) cho cây trồng.

+ Thăm đồng thường xuyên, kịp thời phát hiện các đối tượng sinh vật gây hại; chủ động phòng chống bằng các biện pháp tổng hợp khi đến ngưỡng và theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn trên địa bàn. Chú ý phòng trừ sâu cuốn lá lúa nơi có mật độ cao > 25 con/m2 bằng các loại thuốc đặc hiệu.

+ Đối với cây rau, màu khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun khi đến ngưỡng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, động vật và môi trường.

+ Quản lý chặt chẽ việc buôn bán phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn, kiểm dịch thực vật nội địa trên các giống cây trồng trong vụ Mùa. Không để tình trạng giống, phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng, ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam bán trên địa bàn.

+ Đôn đốc các xã, phường, thị trấn tranh thủ thời tiết những ngày nắng giáo tổ chức triển khai diệt chuột tập trung đợt 2, kết thúc theo đúng Kế hoạch số 25/KH-SNN&PTNT ngày 03/4/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Đề nghị Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố xây dựng và tổ chức Hội nghị cao điểm sâu bệnh hại vụ Mùa 2018 đến các xã, phường, thị trấn sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

- Chăm sóc sớm cho lúa, giữ  mực nước trong ruộng 1-3cm để lúa đẻ nhánh.

- Ngắt ổ trứng sâu đục thân trên ruộng lúa.

- Bắt thủ công ốc bươu vàng, trứng ốc đem tiêu hủy làm phân bón cho cây ăn quả hoặc thưc ăn cho chăn nuôi. Dùng thuốc phun thuốc đặc hiệu: Patox 95 WP, Configent 55SC, Chetsau 100 WG... để phòng chống sâu cuốn lá lúa.

- Sử dụng các loại bẫy lồng, bẫy dính, bẫy sập... bắt chuột; sử dụng bẫy màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau màu; bả chua ngọt diệt trưởng thành sâu khoang, sâu xám trên cây rau, màu nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng./.

Ngày đăng: 20/07/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 649

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website