Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 23/09 đến ngày 29/09/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Thời tiết trong tuần ngày nắng nhẹ, đêm và sáng thỉnh thoảng có mưa nhỏ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 12 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 29,10C (cao hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 250C.

Ẩm độ trung bình 74,6 - 83,2% (thấp hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 50 - 58 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Diện tích gieo trồng vụ đông 2020 đến nay ước đạt 5.334,1 ha.

- Cây ngô: 2.798 ha (Cây con - PTTL).

- Khoai lang 298,0 ha (bén rễ - PTTL).

- Cây lạc: 70,6 ha (cây con).

- Cây đậu tương: 69,6 ha (cây con).

- Rau các loại: 1.609,9 ha (các giai đoạn).

- Cây trồng khác: 488,0 ha.

Trong tuần nhiều ngày có mưa không thuận lợi cho gieo trồng cây vụ đông. Một số đối tượng sâu, bệnh gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,52 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Sông Lô, Lập Thạch); Sâu đục thân cú mèo 0,07 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Dương, Bình Xuyên); Rầy nâu 1,9 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 10 con (Vĩnh Tường); Rầy lưng trắng 0,57 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 18 con (Tam Dương); Rầy xanh đuôi đen 0,2 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Sông Lô); Sâu cuốn lá nhỏ 4 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 4 con (Tam Dương).

 

1. Trên cây rau, màu:

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,2 - 0,3 con/m2, cao 1 - 2 con/m2, cục bộ 5 - 7 con/m2 (Yên Lạc). Chuột gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,1 - 0,3%, cao 2 - 3% (Tam Dương).

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 2 - 3 con/m2 (Phúc Yên).

- Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai gây hại rải rác, tỷ lệ lá hại phổ biến 2 - 3%, cao 5 - 8%. Bệnh héo xanh gây hại cục bộ một số diện tích đang thu quả, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,1 - 0,2 %, cao  0,5 - 1% (Tam Dương).

2. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh thán thư, nhện lông nhung, bọ xít, nhện gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

3. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 30/09 - 06/10

1. Cây rau, màu

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh gia tăng gây hại.

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu, chuột tiếp tục hại cục bộ.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

- Thực hiện vệ sinh đồng ruộng, áp dụng biện pháp làm bầu và làm đất tối thiểu để tranh thủ thời vụ gieo trồng cây vụ Đông sớm, nhất là những cây ưa ấm theo đúng khung lịch thời vụ của tỉnh.

- Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng. Chỉ phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng trừ. Đối với sâu keo mùa thu trên ngô dùng: BT 1600WP, Emaben 0.2EC, Delfin WG, Foton 5.0ME, Clever 300WG...; bệnh sương mai, giả sương mai dùng thuốc Niko 72WP, Zineb bul 80WP, Anvil 5SC, Aliette 80WP...

2. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 23/09/2020 - 29/09/2020), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 30/09/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 224

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website