Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày13/01 đến ngày19/01/2021)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần trời nắng, rét đậm, đêm và sáng có sương mù nhẹ, mưa nhỏ. Nhiệt độ trung bình 160C (thấp hơn CKNT), cao nhất 220C, thấp nhất 100C.

Ẩm độ trung bình 70-79% (thấp hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 25 - 30 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ Đông 2020 ước đạt 14.904 ha:

- Cây ngô: 5.404,29  ha (chắc hạt - thu hoạch).

- Khoai lang: 1.355,66 ha (củ).

- Cây lạc: 207,23ha (củ).

- Cây đậu tương: 574,8 ha (quả già - thu hoạch).

- Rau các loại: 5.269,37ha (các giai đoạn).

- Cây trồng khác: 1.815,5  ha.

* Lúa xuân:

+ Mạ Xuân đã gieo: 653,5 ha ( Xuân sớm: 100 ha).

+ Lúa Xuân sớm đã cấy: 831 ha;

Thời tiết trong tuần trời nắng, rét đậm, đêm và sáng có sương mù nhẹ, cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. Một số đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,1 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 3 con (Lập Thạch); Sâu đục thân cú mèo 0,02 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 1 con (Vĩnh Tường); Rầy nâu 1,3 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 11 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,4 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Lập Thạch); Rầy xanh đuôi đen 0,2 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Bình Xuyên); Sâu cuốn lá nhỏ 0,02 con (tương đương hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Bình Xuyên).

1. Trên lúa Xuân sớm

- Sâu đục thân hai chấm (nhộng, trưởng thành) gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 0,02 - 0,05con/m2, cao 0,1-0,2 con/m2 (Lập Thạch).

- Sâu đục thân cú mèo(tuổi 4,5) gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cao 0,7 - 1% (Sông Lô).

- Ngoài ra: Ốc bươu vàng, bệnh khô vằn, rầy, chuột phát sinh và gây hại rải rác.

2. Cây rau, màu

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh,bọ nhảy gây hại nhẹ, mật độ sâu xanh phổ biến 0,7 - 1 con/m2, cao 4 - 5 con/m2; mật độ sâu tơ phổ biến 2 - 3 con/m2, cao 7 - 10 con/m2, mật độbọ nhảy phổ biến 2 - 3 con/m2,cao 10 - 14 con/m2(Tam Dương).

- Trên cây dưa chuột: Bệnh héo xanh, phát sinh gây hại rải rác (Tam Dương).

- Trên cây rau su su: Bệnh sương mai hại nhẹ cục bộ, tỷ lệ lá hại phổ biến 3 - 4%, cao 7 - 10% (Tam Đảo)

3. Cây ăn quả (Nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai tiếp tục gây hại rải rác.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 20/01 - 26/01/2021

1. Trên lúa Xuân sớm

Sâu đục thân, chuột,ốc bươu vàng, rầy, bệnh khô vằn tiếp tục gây hại nhẹ; chú ý theo dõi bọ trĩ phát sinh gây hại trong điều kiện thời tiết khô, ấm; bệnh đạo ôn phát sinh trong điều kiện thời tiết âm u, ẩm độ cao.

2. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô: Chú ý theo dõi sâu keo mùa thu phát sinh gây hại nhẹ.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, bệnh sương mai gia tăng gây hại.Bệnh thối nhũn, bệnh héo vi khuẩn, bệnh đốm lá hại cục bộ.

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ - trung bình.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bọ xít gây hại cục bộ.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

  1. Đề nghị

Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố:

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

+ Chống rét cho lúa xuân đã cấy bằng cách giữ ấm cho lúa, khi nhiệt độ dưới 150C ngừng cấy lúa. Theo dõi chặt chẽ bệnh đạo ôn, sâu đục thân, sâu cuốn lá để kịp thời phòng chống.

+ Hướng dẫn cho nông dân về kỹ thuật làm mạ Xuân muộn: Ngâm ủ, xử lý hạt giống, gieo trên nền đất cứng, mạ khay và mạ dược, chăm sóc và che phủ nilon 100% diện tích để phòng chống rét nhằm đảm bảo đủ mạ, chất lượng mạ tốt phục vụ gieo cấy vụ Xuân muộn.

-Thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, kiểm dịch thực vật,quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; không để tình trạng buôn bán thuốc BVTV giả, kém chất lượng, ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam bán trên địa bàn tỉnh.

2. Biện pháp quản lý

- Trên lúa Xuân sớm theo dõi và phòng chống các đối tượng sâu, bệnh như Bệnh đạo ôn, sâu đục thân, ... bằng các loại thuốc như: Fuji-one 40EC, Filia 525SE, Bankan 600WP, Amistar Top 325SC (trừ bệnh đạo ôn),...Virtako 40WG, Patox 95SP, Nitox 30EC (trừ sâu)...

- Trên cây rau: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang dùng thuốc Kaijo 5EC, Dylan 2 EC, Tập kỳ 1.8EC....; bọ nhảy dùng thuốc Actara 25WG, Abatimec 1.8EC...Bệnh sương mai dùng thuốc Score 250EC, Daconil 500SC, Ridomil Gold 68WG,....

- Trên cây ăn quả: Nhện hại dùng thuốc Comite 73EC, Catex 3.6EC...; bệnh sương mai, thán thư dùng thuốc Niko 72WP, Zineb bul 80WP, Anvil 5SC...

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc để phòng chống sâu, bệnh hại rau, màu. Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 13/01 - 19/01/2021), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 19/01/2021 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 138

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website