Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 24/02 đến ngày 02/03/2021)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần trời âm u, mưa phùn, ít nắng. Nhiệt độ trung bình 220C (thấp hơn CKNT), cao nhất 270C, thấp nhất 170C.

Ẩm độ trung bình 79 - 86% (cao hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 10 - 15 giờ (thấp hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2020 - 2021:

- Lúa xuân: Diện tích lúa gieo, cấy:  29.115,3 ha (bén rễ - hồi xanh - đẻ nhánh).

- Ngô: 1.790,7 ha (cây con - PTTL);

- Đậu tương: 32,5 ha (cây con - PTTL);

- Lạc: 1.358,9 ha (cây con);

- Khoai lang: 116,5 ha (PTTL)

- Rau các loại: 2.090,8 ha (các giai đoạn);

- Cây trồng khác: 717ha (các giai đoạn).

Thời tiết trong tuần trời âm u, mưa phùn, ít nắng, cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. Một số đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,1 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên); Sâu đục thân cú mèo 0,1 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 1 con (Bình Xuyên, Tam Dương); Rầy nâu 0,6 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 4 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,2 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Lập Thạch); Rầy xanh đuôi đen 0,2 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 2 con (Bình Xuyên, Sông Lô); Sâu cuốn lá nhỏ 0,3 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2con (Phúc Yên).

1.Trên lúa

- Trên lúa Xuân sớm

+ Sâu đục thân cú mèo (tuổi 4,5) gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cao 1 - 1,5% (Sông Lô).

+ Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 3, 4, 5) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,4 - 0,5 con/m2, cao 2 - 3 con/m2 (Sông Lô).

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng (tuổi 1, 3, 4) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 5 - 6 con/m2, cao 35 - 40 con/m(Sông Lô).

+ Chuột gây hại diện tích lúa ven đầm, gần đường đi, nơi khô nước, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 1 - 2%, cao 9 - 10%, cục bộ 10% (Bình Xuyên, Lập Thạch).

Ngoài ra ruồi đục lá phát sinh gây hại cục bộ.

-Trên lúa Xuân muộn

+ Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại với mật độ phổ biến 0,1 - 0,3 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Vĩnh Tường, Bình Xuyên...).

+ Chuột gia tăng gây hại với tỷ lệ dảnh hại phổ biến 1- 1,5%, cao 5 - 10% (Tam Đảo, Vĩnh Tường).

Ngoài ra bọ trĩ, Sâu đục thân cú mèo, sâu cuốn lá nhỏ, ruồi đục lá gây hại rải rác.

2. Cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 2 - 3 con/m2 (Yên Lạc, Sông Lô).

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy tiếp tục gây hại nhẹ, mật độ sâu xanh phổ biến 0,3- 0,5 con/m2, cao 1 - 2 con/m2; mật độ sâu tơ phổ biến 0,1 -0,2 con/m2, cao 1 - 2 con/m2, mật độ sâu khoang 0,1 - 0,2 con/m2,cao 1 - 2 con/m2, bọ nhảy phổ biến 1 - 2 con/m2, cao 5 - 7 con/m2 (Phúc Yên, Vĩnh yên).

- Trên cây dưa chuột: Bọ trĩ, bệnh sương mai, bệnh phấn trắng gia tăng gây hại nhẹ.

- Trên cây rau su su: Bệnh sương mai hại nhẹ cục bộ, tỷ lệ lá hại phổ biến 2 - 3%, cao 5 - 7% (Tam Đảo).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai gây hại rải rác.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại nhẹ.

 

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 03/03 - 09/03/2021

1. Cây lúa

- Trên lúa Xuân sớm: Sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy, chuột và ruồi đục lá tiếp tục gây hại rải rác. Bệnh đạo ôn sẽ phát sinh, phát triển trong điều kiện trời âm u, mưa phùn, ẩm độ cao; cần chú ý theo dõi để phát hiện sớm, kịp thời tổ chức phòng chống bằng thuốc đặc hiệu.

- Trên lúa Xuân muộn: Sâu đục thân, chuột, ruồi đục lá, bọ trĩ... hại rải rác.

2. Cây ngô

Chú ý theo dõi sâu keo mùa thu phát sinh gây hại để có biện pháp phòng chống kịp thời.

3. Cây rau

- Trên cây dưa chuột: Bọ trĩ, bệnh héo xanh, sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ, bệnh sương mai gia tăng gây hại.

- Trên cây su su: Bệnh sương mai gây hại cục bộ.

4. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai tiếp tục gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

  1. Đề nghị

Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố: Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn tiếp tục đôn đốc chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021 đảm bảo theo sự chỉ đạo của sở Nông nghiệp & PTNT.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại để chủ động phòng chống kịp thời (chú ý bệnh đạo ôn, bọ trĩ, ruồi đục lá, chuột,... hại lúa).

2. Biện pháp quản lý

- Trên lúa Xuân theo dõi và quản lý sinh vật gây hại như: Bệnh đạo ôn, sâu đục thân, chuột, ruồi đục lá,...bằng tổng hợp các biện pháp.

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu dùng thuốc: Angun 5WG, Emaben 3,6WG, Dylan 10WG, Vimatox 1,9EC,...

- Trên cây rau: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang dùng thuốc Kajio 5EC, Dylan 2 EC, Tập kỳ 1.8EC....; bọ nhảy dùng thuốc Bamectin 5.55EC, Shertin 5.0EC, Abatimec 1.8EC...Bệnh sương mai dùng thuốc Score 250EC, Daconil 500SC, Ridomil Gold 68WG,....

- Trên cây ăn quả: Nhện hại dùng thuốc Comite 73EC, Catex 3.6EC...; bệnh sương mai, thán thư dùng thuốc Niko 72WP, Zineb bul 80WP, Anvil 5SC...

Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 24/02 - 02/03/2021), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 04/03/2021 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 146

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website