Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Đầu tháng trời nắng nhẹ, cuối tháng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều ngày có mưa lớn trên diện rộng và dông kèm gió giật mạnh. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 590 mm (cao hơn CKNT).

Nhiệt độ trung bình 28,60C (cao hơn CKNT), cao nhất 330C, thấp nhất 240C;

Ẩm độ trung bình 81 - 95% (cao hơn CKNT);

Tổng số giờ nắng tháng đạt 210 - 240 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ Đông 2021 là: 12.885 ha, trong đó:

- Ngô: 5.336 ha (gieo - 11 lá).

- Đậu tương: 446 ha (gieo - cây con).

- Lạc: 146,5 ha (gieo - cây con).

- Khoai lang: 1.385 ha (trồng - phát triển thân lá).

- Rau: 3.840,5 ha (các giai đoạn).

- Cây khác: 1.731 ha (các giai đoạn).

Nhận xét: Thời tiết đầu tháng nắng nhẹ, mưa rào rải rác, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; cuối tháng mưa nhiều một số diện tích rau màu sinh trưởng, phát triển kém. Sâu, bệnh phát sinh, phát triển gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TỪ NGÀY 16/9 - 15/10/2021

1. Cây rau, màu

- Trên cây ngô:

+ Sâu keo mùa thu hại nhẹ - trung bình, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 2 - 3 con/m2, cao 5 - 6 con/m2 (Yên Lạc).

+ Chuột gây hại rải rác, tỷ lệ cậy hại phổ biến từ 0,5 - 1 %, cao là 3 - 5% (Yên Lạc, Lập Thạch).

Ngoài ra sâu cắn lá, bệnh đốm lá, sâu đục thân hại rải rác.

- Trên cây rau thập tự: Bọ nhảy gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 3 - 5 con/m2, cao 8 - 12 con/m2; sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1 - 2 con/m2 (Phúc Yên, Tam Dương).

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai gây hại rải rác, tỷ lệ lá hại phổ biến 5 - 7 %, cao 10 - 12%; bệnh héo xanh gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến từ 0,5 - 2%; bọ phấn, bọ trĩ gây hại rải rác tỷ lệ ngọn hại từ 4 - 6% cao 10% (Tam Dương).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bọ xít, bệnh sương mai, bệnh thán thư gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại nhẹ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại nhẹ.

4. Diện tích nhiễm sâu bệnh

Tổng diện tích nhiễm sâu, bệnh, chuột hại trong tháng: 60,0 ha (thấp hơn CKNT). Trong đó diện tích nhiễm nhẹ 59,5 ha (thấp hơn CKNT), diện tích nhiễm trung bình 0,5 ha (thấp hơn CKNT). Diện tích được phòng trừ 2.262,0 ha (cao hơn CKNT), trong đó diện tích phòng trừ chuột từ ngân sách hỗ trợ của tỉnh, huyện và cơ sở 2.222,0 ha

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TỪ NGÀY 16/9 - 15/10/2021

1. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu, chuột, bệnh đốm lá phát sinh, phát triển gây hại nhẹ - trung bình.

- Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy tiếp tục gây hại rải rác; bệnh thối nhũn, bệnh sương mai gây hại cục bộ.

Ngoài ra, sâu đục quả, rệp hại đậu trạch; Bọ trĩ, bệnh phấn trắng hại cục bộ trên cây bí đỏ, bí xanh. Sâu xanh, bệnh khô lá, bệnh thối gốc hành hại cục bộ.

2. Trên cây ăn quả: Nhện lông nhung, bọ xít hại cục bộ cây nhãn, vải; bệnh thán thư hại xoài.

3. Trên cây lâm nghiệp: Sâu róm, sâu ăn lá tiếp tục hại nhẹ thông, keo.

            IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1.Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng. Tích cực chăm sóc đúng kỹ thuật cho các cây rau, màu vụ đông, thực hiện tốt các biện pháp IPM, ICM, VietGAP. Tăng cường trồng các loại rau ưa lạnh như khoai tây, bắp cải, súp lơ, su hào...

- Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại đến ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống, đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV và an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Bắt sâu non các loại sâu, bẫy bắt chuột để hạn chế chúng gia tăng mật độ hại trên diện rộng. Sử dụng bẫy màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ; bẫy bả chua ngọt diệt trưởng thành sâu khoang, sâu xám trên cây rau, màu nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng.

2. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng từ ngày 16/9 - 15/10/2021, Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 15/10/2021 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 20

Dịch bệnh, BVTV

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website