Chương trình hành động số 16-CTR/TU ngày 03/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


 

Ngày đăng: 15/06/2016 Tác giả: Văn Phòng Tỉnh Ủy - Số lần được xem: 724

Tin bài cùng chuyên mục

Văn bản mới


Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

DOWN VIJ TRUC THUOC


Thời tiết