Hoạt động Thử nghiệm nông nghiệp của Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và Vật tư nông nghiệp
08/06/2020
Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và Vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT, với chức năng tham mưu, giúp Sở triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thổ nhưỡng nông hoá; phân tích, kiểm định, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng vật tư nông nghiệp, các nông sản, thực phẩm.
Hoạt động đánh giá chứng nhận VietGAP
05/11/2019
Trong năm 2019, Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận đất và vật tư nông nghiệp đã phốihợp với Viện Kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa (VPQI) thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11892-1:2017 trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh.
    Phòng thí nghiệm cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn VILAS
25/06/2019
Được đánh giá là một phòng thử nghiệm có hoạt động thử nghiệm đa lĩnh vực và đạt được nhiều chuẩn mực tiêu chuẩn cao trong hệ thống phòng thử nghiệm Quốc Gia. Đến nay, Phòng Thử nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất & Vật tư nông nghiệp đã cung cấp dịch vụ được 109 chỉ tiêu phân tích, kiểm nghiệm được công nhận, chỉ định cho 6 đối tượng mẫu là: Đất, nước, phân bón, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng và nông sản, thực phẩm.
Xem tất cả »
/> Quyết Định về việc phê duyệt dự toán, cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông năm 2018
04/09/2018
Quyết Định về việc phê duyệt dự toán, cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông năm 2018