Hoạt động theo dõi diễn biến dinh dưỡng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh năm 2022
10/03/2022
Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, đất được coi là một trong các yếu tố quyết định đến tốc độ sinh trưởng, phát triển cũng như năng suất và chất lượng của cây trồng. Yếu tố đất và hệ thống cây trồng luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó, đất vừa là yếu tố hình thành, có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng của cây trồng, vừa chịu tác động trực tiếp từ đối tượng cây trồng thông qua đặc điểm dinh dưỡng đất như: độ chua, hàm lượng các chất hữu cơ, hàm lượng NPK,…
Trung tâm Kiểm nghiệm chứng nhận đất và Vật tư nông nghiệp xây dựng tổ chức chứng nhận đạt chuẩn trong hoạt động chứng nhận VietGAP trồng trọt
29/11/2021
Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc trải qua hơn 10 năm hoạt động cung cấp dịch vụ thử nghiệm nông nghiệp và được đông đảo khách hàng trong, ngoài tỉnh tín nhiệm, phòng thử nghiệm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VILAS, áp dụng hệ thống quản lý ISO/IEC 17025 chu kỳ thứ 4 với số chỉ tiêu được công nhận 109 chỉ tiêu đối với các đối tượng phân tích như: mẫu đất, mẫu nước, mẫu phân bón, mẫu thức ăn chăn nuôi, mẫu nông sản, thực phẩm, kiểm nghiệm mẫu hạt giống cây trồng và phân tích vi sinh vật. Với nỗ lực phát triển không ngừng, Trung tâm đã xây dựng tổ chức chứng nhận đạt chuẩnTCVN ISO/IEC 17065: 2013 và được chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP Trồng trọt.
Hoạt động Thử nghiệm nông nghiệp của Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và Vật tư nông nghiệp
08/06/2020
Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và Vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT, với chức năng tham mưu, giúp Sở triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thổ nhưỡng nông hoá; phân tích, kiểm định, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng vật tư nông nghiệp, các nông sản, thực phẩm.
Hoạt động đánh giá chứng nhận VietGAP
05/11/2019
Trong năm 2019, Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận đất và vật tư nông nghiệp đã phốihợp với Viện Kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa (VPQI) thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11892-1:2017 trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh.
    Phòng thí nghiệm cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn VILAS
25/06/2019
Được đánh giá là một phòng thử nghiệm có hoạt động thử nghiệm đa lĩnh vực và đạt được nhiều chuẩn mực tiêu chuẩn cao trong hệ thống phòng thử nghiệm Quốc Gia. Đến nay, Phòng Thử nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất & Vật tư nông nghiệp đã cung cấp dịch vụ được 109 chỉ tiêu phân tích, kiểm nghiệm được công nhận, chỉ định cho 6 đối tượng mẫu là: Đất, nước, phân bón, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng và nông sản, thực phẩm.
Xem tất cả »
/> Quyết Định về việc phê duyệt dự toán, cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông năm 2018
04/09/2018
Quyết Định về việc phê duyệt dự toán, cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông năm 2018